בלאט 1 פון 1

ספרי אוסטרונומיה וגיאוגרפיה

געשריבן: דאנארשטאג יוני 05, 2008 2:38 pm
דורך מיללער
כפתור ופרח - על גבולות אר"י ומצוות התלויות בארץ
http://hebrewbooks.org/15272

שפת אמת
גבולות הארץ למהר"ם חגיז

תבואות הארץ - על גבולות ארץ ישראל ותולדותיה
http://www.tevuot.org/aretz/contents.html

פרי תבואה - תמצית מהספר תבואות הארץ
http://www.tevuot.org/pri/contents.html

הארץ לגבולותיה - על גבולות הארץ
http://www.seforimonline.org/seforim/ha ... loseha.pdf

אדמת קודש - על גבולות אר"י
http://www.tsel.org/eretz/goldhar/index.html

גיאוגרפיה במשנה - מקומות אר"י המוזכרים במשנה
http://www.tsel.org/eretz/geomishna/index.html


ספרי אוסטרונומיה
תבואות השמש - על עניני יום ולילה ובין השמשות
http://www.tevuot.org/shemesh/contents.html

ספר מנחת כהן - מאמר מבוא השמש על עניני בין השמשות
http://www.hebrewbooks.org/19373

ספר העיבור לראב"ע - על עניני עיבור השנים
http://www.seforimonline.org/seforim/sefer_haibur.pdf

ספר העברונות - על חשבון תקופות ומולדות
http://www.hebrewbooks.org/14300

היומם בכדור הארץ - על עניני קו התאריך
http://www.seforimonline.org/seforim/ha ... aaretz.pdf

ספר בין השמשות - על עניני בין השמשות
http://www.seforimonline.org/seforim/be ... mashos.pdf

ישראל והזמנים - על מצוות התלויות בזמנים ועניני בין השמשות
http://www.hebrewbooks.org/9765

כוכב מיעקב - קונטרוס חשבונות הראיה
http://www.hebrewbooks.org/32756

מהלך הכוכבים [ד' חלקים]
http://www.hebrewbooks.org/7052

ספר בן ישי - סדר חשבון העתים
http://www.hebrewbooks.org/37119

ספר התכונה לר' חיים וויטאל ז"ל
http://hebrewbooks.org/22193

ספר חזון למועד להגה"ק ר' ישראל דוד מרגליות-יפה זצ"ל אב"ד פעזינג
http://www.hebrewbooks.org/5926

אגן הסהר - לר' חיים צימערמאן (בענין הקו התאריך)
http://www.hebrewbooks.org/41127

מחלקת רב סעדי' גאון ובן מאיר
בקביעת שנות ד״א תרפ״ב - תרפ"ד
http://hebrewbooks.org/46973

קונטרס שמנה עשרה שעות להחזון איש (בענין הקו התאריך)
http://www.hebrewbooks.org/14301