צייטונג ארטיקלען איבער נושא הגיוס - נישט דעבאטעס

פ' לך לך
שר חמש מאות
תגובות: 992
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אפריל 17, 2012 11:37 pm

תגובהדורך פ' לך לך » דאנארשטאג יוני 08, 2017 9:09 am

אינעם היינטיגן בלאט

"מקבלים שכר על הפּרישה"

אויב ביז קומענדיגן זונטאָג פרשת שלח וועט נישט אַנשטיין אַ שינוי אינעם ענין בהוראת גדולי ומנהיגי היהדות החרדית אין אמעריקע, וועלן צענדליגער טויזנטער חרדישע אידן פון ניו יאָרק, ניו דזשערסי און פון אנדערע מקומות, צווישן זיי יוצאי אונגאַרן, יוצאי גאַליציע ופּוילן און יוצאי ליטא, ווינטשן – פונדערהיים – אַ ברכת צלח ורכב פאַר די טויזנטער אידן וואָס וועלן זיך פאַרזאַמלען אין אַ ריזן ברוקלינער סטאַדיום אַרויסצוברענגען אויף זייער שטייגער דעם וויי-געשריי קעגן גזירת הגיוס בארה"ק.
פאַרוואָס פונדערהיים? ווייל די צענדליגער טויזנטער ווינטשער האָ‎בן דערווייל קיין הוראה פון זייערע רביים און גדולים אַנטיילצונעמען ביים "כינוס הרבבות" אין ברוקלין, און ס'איז זיכער אז די צענדליגער טויזנטער וועלן באַקומען מן השמים שכר על הפּרישה, כשם שמקבלים שכר על הדרישה.
רבבות אלפי ישראל פון אלע טיילן פונעם יהדות החרדית בארה"ב בראשות די גדולי ישראל האמיתיים שליט"א, וואָס די הנהגות און יסודות המלחמה פון די פריערדיגע גדולי ישראל מדור הקדום זענען נר לרגלם – געדענקען גוט די אַלע מחאות און דעמאָנסטראַציעס בחוצות ניו יארק, צי דאָס איז געווען אויף די גאַס ברחובה של עיר, צי דאָס איז געווען אינעווייניג אין אַ גרויסער זאל אדער סטאדיום, וויאַזוי די אמאליגע דעמאָנסטראַציעס זענען געקרוינט געוואָרן מיט אַ זעלטענעם סוקסעס, הן דורכ'ן השתתפות פון אַלע סאָרט קרייזן, ווי פריער-דערמאַנט אריינגערעכנט יוצאי אונגארן, גאַליציע, פוילן און ליטא, און הן מיט'ן הופעות פּאר פון די גדולי ישראל, אדמורי"ם רבנים וראשי ישיבות פון די אלע קהילות און קרייזן.
ביי גדולי דורינו שליט"א ליגט פאַר די אויגן די מחאות ווען אויפ'ן אויבנאָן ווערן געזען אויף די רעכטע זייט פונעם בעל דרשן (וועלכער איז געשטאַנען אין צענטער פון בימת הכבוד): רביה"ק הדברי יואל מסאַטמאַר זי"ע, רביה"ק הברך משה מסאַטמאַר זי"ע, הגה"ק בעל מגדלות מרקחים מצעהלים זצוק"ל, הגה"ק בעל ויחי יוסף מפּאפּא זצוק"ל וכו', הגה"צ משאפראן זצ"ל, הגה"צ משארמאש זצ"ל, הגה"צ מוואוידיסלאוו זצ"ל, הגה"צ מקאשוי זצ"ל, הגה"צ מפריימאן זצ"ל, הגה"צ מפאלטישאן זצ"ל, הגה"צ מסאמבאטהעלי זצ"ל – און אויף די לינקע זייט פונעם רעדנער: הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין זצ"ל ראש ישיבת תפארת ירושלים ובעל אגרות משה, הגאון האדיר רבי יעקב קאַמינעצקי זצ"ל ראש ישיבת תורה ודעת, הגאון הגדול רבי יעקב יצחק רודערמאַן זצ"ל ראש ישיבת נר ישראל-באלטימאר, הגאון רבי פּנחס טייץ זצ"ל אבד"ק עליזאבעט, ניו דזשערזי וחבר נשיאות אגודת הרבנים דארה"ב וקאנאדא. (הרב טייץ ז"ל איז מער ווי איינמאל געווען פון די ראשי המדברים ביי די פאראייניגטע דעמאנסטראציעס, אין די אנוועזנהייט פון רביה"ק הדברי יואל מסאטמאר זי"ע.)
טראָץ וואס די צדיקים וגדולי ישראל אויף די רעכטע זייט פונעם בימת הכבוד האבן געהאַט פאַרשידענע חילוקי דעות בעניני תורה ואמונה והשקפות הזמן מיט די גדולי ומנהיגי יהדות ליטא אויף די לינקע זייט פונעם בימת הכבוד, אַריינגערעכנט השתתפות בבחירות האסורות, שטיצן דעם חינוך-עצמאי נעץ, אַנערקענען די ציוניסטישע רעגירונג אלס דע-פאַקטא, לערנען אין די חדרים און שולעס אויף די טריפה'נע העברעאישע שפּראַך און נאך – דאָך ווען עס איז געקומען אָפּצושרייען אַ גזירה פון די ציונים, איז געווען אָנגענומען "הלכה וכן מורין כן" אַז מען טוט זיך לשעה פאַראייניגן און מ'לייגט אינדערזייט די חילוקי דעות.
ביי די סאַמע ערשטע ריזיגע דעמאָנסטראַציע קעגן מדינת ישראל, וואָס איז פאָרגעקומען אין יאר תשי"ד אין מאַנהעטן קעגן גזירת גיוס בנות, זענען אָנוועזנד געווען אלע אָרטאָדאָקסישע, חסידישע און ליטווישע, קהילות און קרייזן פונעם חרדישן אידנטום אין ניו יארק (מיט'ן אויסנאַם פון חב"ד). באזונדער געדענקט מען פון יענע דעמאנסטראציע דאס השתתפות פונעם סקווירא רבי'ן מהרי"י טווערסקי זצוק"ל און השתתפות פונעם וויזניצער רבי'ן מהרח"מ האגער זצוק"ל וועלכער האָט זיך דאַן געפונען אין אמעריקע.
במשך קרוב צו די לעצטע זיבעציג יאָר זינט'ן אנטשטייאונג פון די ציוניסטישע מדינה, זענען פאָרגעקומען מערערע דעמאָנסטראַציעס, פאַררופן דורך "התאחדות הרבנים" בפקודת הקודש פון די נשיאים מרן רביה"ק הדברי יואל זי"ע און מרן רביה"ק הברך משה זי"ע, און יעדע דעמאָנסטראַציע פאַר זיך איז געווען א קידוש ה' צוזעענדיג די פאַראייניגונג, אויף לשעה, פונעם אָרטאָדאָקסישן אידנטום אין אמעריקע.
ווי געלונגען זענען געווען די הכנות צו די דעמאָנסטראַציעס ווען מ'האָט געהערט אז בבית מדרשו פון הגה"ק מהר"ש מבאבוב זצוק"ל האָט מען שבת קודש פריער אויסגערופן אַז מ'זאָל גיין צו די דעמאָנסטראַציע פון די התאחדות הרבנים, און ביים דעמאנסטראציע זעלבסט, האָט מען געזען די לעכטיגע צורה פון הגה"ק רבי נפתלי צבי מבאבוב זצוק"ל בשליחות אביו הגה"ק מבאבוב זצוק"ל, וועלכער האָט מיט זיך מיטגעברענגט הונדערטער באבובער חסידים.
אַ מחזה הוד איז געווען צו זען ווי דער אויבנאָן ווערט באשיינט דורך דעם גאון וצדיק רבי משה ניישלאס זצ"ל אבדק"ק שיכון סקווירא, וועלכער איז געקומען בשליחות הקודש פונעם מנהיג העדה כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א, ואתו עמו בני כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א און הונדערטער אידן פון עדת חסידי סקווירא, די עדה הקדושה וואס איז זיך שוין היינט צעוואקסן אין די פילע טויזנטער בליעה"ר.
טויזנטער און טויזנטער אידן, בעיקר אידן פון די מיטעלע יארן, וועלן קיינמאָל נישט פארגעסן דאס השתתפות פון הרה"ק מריבניץ זי"ע, הרה"ק מסקולען זי"ע, יבדלחט"א כ"ק אדמו"ר מוויזניץ-מאנסי שליט"א און נאך גדולים וצדיקים, ביים מאַסן דעמאנסטראציע אין מעדיסאן סקווער גארדען אין יאר תשל"ט אום חודש אדר.
(במאמר המוסגר: טראץ וואס די דעמאנסטראציעס קעגן די מדינה זענען שוין פארגעקומען בלויז ברחובה של עיר, אנגעהויבן פון די מיטעלע כ' יארן ביז תשל"ט, מיטן איינזעעניש אז א דעמאנסטראציע אויף די גאס האט א פילפאכיג-שטארקערע אפקלאנג בקרב אומות העולם – איז אבער די דעמאנסטראציע קעגן די ציוניסטישע מדינה בכלל און אירע גזירות פון חיטוטי שכבי ביי די קברים פון אביי ורבא, חילול שבת מיטן בויען דעם שאסיי אינעם רמות געגנט, באקאנט אלס "כביש רמות", און נאך אנדערע איבלען, יא פארגעקומען אום חודש אדר תשל"ט אינעם גיגאנטישן סטאדיום "מעדיסאן סקווער גארדען", ווייל מ'האט געוואלט אז אויך דער נשיא פון התאחדות הרבנים, מרן רביה"ק הדברי יואל מסאטמאר זי"ע זאל זיך משתתף זיין, און די דרויסנדיגע ציפעדיגע קעלט זאלן נישט זיין קיין עיכוב פאר'ן רבינ'ס ערשיינונג. דאס האט מען אבער זיכער געמאכט, אז אויב מ'מאכט יא אינעווייניג, זאל דאס זיין אין מאנהעטן, די הויפטשטאט פון דער וועלט, ווייל א געשעעניש אין אירע גרעניצן הילכט אפ פיל בעסער און שטערקער ווי אין אנדערע געגנטער אין ניו יארק.)
כהנה וכהנה קען מען אויסרעכענען פילצאליגע דעמאָנסטראַציעס פון די י' יאָרן, כ' יאָרן, ל' יאָרן, מ' יאָרן, נ' יאָרן, ע' יאָרן, וואָס מ'האט געוואוסט אַז דאָס זענען נישט קיין "סאַטמאַרער" דעמאָנסטראַציעס. מען האָט אַלע יאָרן געצילט צו שיקן א מעסעדזש פאַר די אלגעמיינע וועלט, הן פאַר די גויאישע און הן פאַר די פרייע, אַז צענדליגער און צענדליגער טויזנטער אידן פון אַלע שיכטן און קרייזן דערקלערן אַז די ציוניסטישע מדינה רעדט נישט אין נאָמען פון כלל ישראל; געבן חיזוק און מוט פאַר אחינו בני ישראל תושבי ארה"ק וועלכע שטייען אויפ'ן פראָנט נישט נאכצולאָזן פון די קאַמפן קעגן די רשעי ישראל, ועל כולם אַוועקצונעמען דעם חרון אף וואָס די רשעי הציונים שאַפן ליידער מיט זייער כפירה און גזירות נגד הדת ומרידה במלכות שמים.
ועתה על של עתה באנו: אין די לעצטערע טעג איז געשען אַן ערדציטערניש אין די אידישע גאס, ווען אַמעריקאַנער ראשי ישיבות, טייל פון זיי שטאַרקע אָנהענגער פון די ראשי ומנהיגי דגל התורה פּאַרטיי אין מדינת ישראל, האָבן געבראָכן זייער שטילשווייגעניש און געשיקט אַ וויי-געשריי בריוו צו די ראשי ומנהיגי דגל התורה, מיט טענות היתכן מ'פאַרשווייגט און מ'פאַרלייקנט אַז עס עקזיסטירט אַ גזירה פון גיוס חרדים בארה"ק.
דער בריוו פון 5 אמעריקאנער ראשי ישיבות ובתוכם נאוואמינסקער רבי שליט"א, וואס אלע צייטונגען אין ארץ ישראל, פרייע און פרומע, האָבן באצייכנט ווי אַן אַטאָם באָמבע – צייגט אַז עס דאָ אַ דורכברוך אינעם חומת השתיקה קעגן די גזירה, און וואָס אַ טאָג מער עס וועט פאַרביי גיין, וועט דער דורכברוך פיל ברייטער ווערן בעז"ה.
ביי אַ באזוך היינטיגע וואָך פונעם גאלאנטער רבי'ן שליט"א און פונעם מאונט-קיסקא-נייטרא דיין שליט"א בביתו נאוה קודש פון מרן הגה"ק מסאַטמאַר שליט"א, וואו ס'איז אויפגעברענגט געווארן די געפלאנטע דעמאנסטראציע אינעם ברוקלינער סטאדיום און דער אטאם באמבע-בריוו פון די אמעריקאנער ראשי ישיבות, ווי אויך די בקשה פון די ראשי ישיבות אז לעת עתה זאל "סאטמאר" נישט מאכן א דעמאנסטראציע און לאזן די אטאם-באמבע "מאכן דעם דזשאב" אויך צווישן אנדערע בלינדע אנהענגער פון די דגל התורה מנהיגים – האָט דער סאטמארער רבי דערציילט אַ "בעיני ראיתי" עובדא.
אין יאָר תשכ"ז איז געווען פאַררופן אַ מעכטיגע דעמאָנסטראַציע קעגן די גזירה פון ניתוחי מתים. די הכנות צום פּראָטעסט זענען שוין געווען אין פולן שוואונג; מיט באַריכטן אין די צייטונגען, פּלאַקאַטן אין אלע גאַסן, אין די באַנען, אין די בתי מדרשים און מ'האָט אינוועסטירט צענדליגער טויזנטער דאָלאַרן מיט טייערע אַנאָנסן אינעם פּרעסטיזשפולן "ניו יארק טיימס" א.ד.ג.


דערציילט דער רבי שליט"א: איך בין דעמאָלט געווען מיט'ן טאַטן זכרונו לברכה ביים פעטער זכרונו לברכה אין שטוב ווען עס איז אָנגעקומען אַ דעלעגאציע פון פינף מזרחיסטישע רבנים (אנע בערד) פון ניו יאָרק; זיי האָבן געבעטן דעם פעטער זכרונו לברכה מען זאָל נישט איצט מאַכן דעם פּראָטעסט, און זיי נעמען אויף זיך צו פאָרן קיין מדינת ישראל און זיך טרעפן מיט'ן פּריים מיניסטער (לוי אשכול) און וועלן משתדל זיי ביי אים מבטל צו זיין די גזירה.
האָט דער פעטער זכרונו לברכה געפרעגט, וויפיל צייט דאַרפט איר? זיי האָבן געגעבן אַ צייט און דער רבי האָט מסכים געווען. ער האָט אָפּגערופן די דעמאָנסטראַציע.
ווען זיי האָבן פאַרלאָזט – דערציילט דער סאַטמאַרער רבי שליט"א וועלכער איז דערביי געווען – האָט דער פעטער זכרונו לברכה געזאָגט, "וואָס קען איך דען טון קעגן די אַלע גזירות? איין זאַך, שרייען! נו, זאָל איך אויסנוצן מיין לעצטן קויל? לאָמיר זיי געבן אַ שאַנס און אויב דאָס וועט דורכפאַלן – אַ דעמאָנסטראַציע קען מען מאַכן שפּעטער אויך."
דער רבי שליט"א האט דאס דערציילט פאר די 2 דערמאנטע רבנים שליט"א, פון די היינטיגע מנהיגים פון "התאחדות הרבנים", ביים באזוך בביתו נאוה, כלפי דעם פרישן פאל ווען ממש אין די לעצטע טעג זענען עטליכע חשוב'ע ראשי ישיבות פון אַמעריקע, נישט פון די מזרחי קרייזן, נאר דייקא פון די קרייזן וואס מיט זיי האט מען זיך אלעמאל משדך געווען ביי די דעמאנסטראציעס, געקומען מיט אַ בקשה אז מ'זאל לעת עתה אפשיבן די געפלאנטע דעמאנסטראציע, טראץ וואס מ'האט שוין אויסגעגעבן גרויסע געלטער און כוחות. זיי בעטן מען זאָל זיי געבן אַ שאַנס און זאָגן אַז אויב וועט זיין שטיל אין אַמעריקע אויף א שטיק צייט, און זיכער שטיל פון א "סאטמארער" דעמאנסטראציע, איז דאָ האָפענונג אויפצוטאן גדולות ונצורות.


דער סאַטמאַרער רבי שליט"א האָט פארענדיגט חות דעת קדשו, אַז אין אַזאַ פאַל דאַרף מען זיך געוויס פירן לויט די מעשה רב וואָס ער האָט אַליין צוגעזען ביי מרן דודו רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע. גלייכצייטיג איז דער געשפרעך אין די אידישע גאס אז אויך אַנדערע גדולי ישראל, רבנים ואדמורי"ם שליט"א האבן מחליט געווען צו געבן אַ שאַנס פאַר די אמעריקאנער ראשי ישיבות פאָרצוזעצן מיט זייער דרך המלחמה קעגן די גזירה און נישט יעצט דורכפירן א גרויסע דעמאנסטראציע.

סוף כל סוף, אויב די דעמאנסטראציע וועט יא פארקומען אום א' שלח י"ז סיון, וועט דאס זיין אזויפיל ווי פופציג טעג נאכדעם וואס דער בי"ד הגדול שבירושלים האט געבעטן אויפצורודערן דאס יהדות החרדית בגולה דורכ'ן מכתב זעקה וואס זיי האבן געשריבן קיין אמעריקע אום כ"ז ניסן העעל"ט.
נו, אויב האט מען געקענט ווארטן פופציג טעג לקיים דברי חכמים פונעם בית דין הגדול שבירושלים, קען מען ווארטן נאך א צען-פופצן טעג.

וכשם שמקבלים שכר על הדרישה כך מקבלים שכר על הפרישה.

פ' לך לך
שר חמש מאות
תגובות: 992
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אפריל 17, 2012 11:37 pm

תגובהדורך פ' לך לך » דאנארשטאג יוני 08, 2017 9:13 am

דער בלאט - ספעציעלע גיוס ביילאגע
https://www.dropbox.com/s/4cii35lrmt1ug ... t.pdf?dl=0

אוועטאר
לאנדאן שטופער
שר חמישים ומאתים
תגובות: 336
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יולי 06, 2014 3:01 pm

תגובהדורך לאנדאן שטופער » דאנארשטאג יוני 08, 2017 12:36 pm

למה כולם שותקים? הנה התשובה:
צוגעלייגטע
למה כולם שותקים.JPG
למה כולם שותקים.JPG (190.59 KiB) געזעהן 6140 מאל
למה שותקים - הנה התשובה - עדות מחרידה מהגר''י כהן ומהגר''א דויטש (.pdf
(84.13 KiB) דאונלאודעד 138 מאל
שוין גארנישט קיין שטופער...
קרעדיט: משהזוךמיר

אוועטאר
farshlufen
שר עשרים אלפים
תגובות: 22310
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג נובעמבער 16, 2007 8:26 am
לאקאציע: אויף די פאליצעס אין ספרים שאנק

תגובהדורך farshlufen » דאנארשטאג יוני 08, 2017 2:43 pm

סימן דלא ידע כלום, שבוחי.

יעקב
שר העשר
תגובות: 28
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג נובעמבער 27, 2014 2:44 pm

פון כיכר השבת

תגובהדורך יעקב » דאנארשטאג יוני 08, 2017 5:05 pm

התסבוכת הגדולה: אלו העסקנים שהציפו את 'גזירת הגיוס'
שנים מהעסקנים האחראים לכל התסבוכת הגדולה אליה נקלעה היהדות החרדית בנושא "גזירת הגיוס" הינם אהרון וואזנר ויצחק שטרן • פרופיל מיוחד, וגם - המתקפה של הח"כ החרדי
כיכר השבת
שנים מהעסקנים המרכזיים האחראיים לכל התסבוכת הגדולה אליה נקלעה היהדות החרדית בארץ ובחו"ל בנושא חוק הגיוס הינם אהרון וואזנר ויצחק שטרן, (כאשר הר' מלכיאל קוטלר ושאר אנשי הפלג כמו חיים אהרן טומבק ואחרים, פועלים מהכיוון הליטאי).
גורמים בבתי גדולי האדמורי"ם מאשימים את השניים בכך שגרמו להצגת מצג שווא מתוך אינטרסים כאלו ואחרים בפני גדולי ישראל והרבנים בארץ ישראל ובארצות הברית, ובכך ניסו לזרוע מחלוקת ופירוד תוך התססת גדולי ראשי הישיבות כנגד הנהגת הדור ובניגוד מוחלט לעמדתם של ראשי וחברי מועצות גדולי וחכמי התורה בישראל.
בהתחלה הם החלו עם פעילות בארץ. כפי שנחשף, גיבש הר' אהרון וואזנר, בנו של גאב"ד זכרון מאיר הגרח"מ וואזנר, משלחת של שלושה עסקנים לצדו יחד עם האדמו"ר מסטריקוב והרב יעקב שייע אנגלנדר. המשלחת התקבלה בבתי האדמו"רים מגור, ויז'ניץ, טשרנוביל, רחמסטריווקא ועוד, תוך שהם מציגים בפניהם קלסרים עבי כרס עם נתונים על בחורי ישיבות בני עדות המזרח מהפריפריה שנאלצו כביכול להתגייס בעל כורחם ועוד סיפורים מסמרי שיער.
לאחר תקופה התברר לגדולי האדמורי"ם כי המשלחת הציגה בפניהם נתונים מעוותים והם איבדו את האמון בה. הגאון רבי חיים פרץ ברמן אף שוחח עם הרבי מסטריקוב שחזר בו ואמר "לא ידעתי ששיקרו אותי". גם מרן הגר"ד לנדו ששלח להביע תמיהה בפני ש''ב הרבי מסטריקוב על כך, קיבל את התשובה "האדמורי''ם כבר הבהירו לי שהנתונים שגויים ואינם נכונים, וכבר ביררתי את הנושא וחוזרני בי".
בשבועות האחרונים עבר וואזנר לפעול ביתר שאת מעבר לים בניו יורק החרדית שם נחלו בתחילה הצלחה מסויימת. אל וואזנר הצטרף יצחק שטרן חסיד סאטמר מהרז''ל המתגורר בויליאמסבורג (אחיו של הר' אפרים שטרן בעל ארגון 'עונג שבת ויום טוב' מירושלים).
בין היתר הם ביקרו אצל האדמו"רים מסקווירא, סקולען, פאפא, רחמסטריווקא, ויזניץ, באבוב, וויען, באבוב-45, ראשי ישיבות לייקווד, האדמו"ר מנובומינסק, ר"א פלדמן ועוד, (כאשר הם מגובים עם ר"מ קוטלר והרב אלי' בער ווכטפויגל ראש ישיבת סאוט פאלסבורג, מרבני הפלג בארה"ב, וכן בשמו של רבי אהרן שכטר ראש ישיבת רבנו חיים ברלין).
לדמותם: וואזנר, המתגורר בירושלים, הינו חתנו של הרב פאדווא מלונדון ונחשב לבעל דעות קיצוניות. בשנה האחרונה הפך לפעיל מרכזי בסוגיית הגיוס והוא ניחון בכושר שכנוע והסברה אותו הוא מנצל למטרותיו.
שותפו למסע, יצחק שטרן, מכהן באופן רשמי כמגיד שיעור בישיבה קטנה של חסידי סאטמר בויליאמסבורג אך מעורב בקהילה במערכות ציבוריות שונות והינו מקורב לאדמו"ר מהרי"י מסאטמר. שטרן פועל רבות במאבקים בנושאי צניעות ושמירה על טוהר המחנה ואף היה מעורב במאבק נגד הקמת העירוב בויליאמסבורג. בשנים האחרונות מפעיל שטרן קרן מיוחדת המגייסת סכומים עצומים לקרן הנאבקת בגזירת הגיוס ושחוברות ההסברה שלה פורסמו בעבר, כאשר המטרה הינה ניהול מגביות למימון ההפגנות והמחאות בעניין גיוס בני הישיבות.
אל השניים הצטרפו לפעילות בחו"ל, העסקנים יוסף דוד שכטר, נכדו של הג"ר יעקב מאיר שכטר ממשפיעי חסידות ברסלב הנחשב לקנאי, ואמש אף נאם בכינוס הסברה של חסידות סאטמר בויליאמסבורג. וכן יצחק שלמה בלוי, תושב בית שמש, אברך צעיר ונמרץ המצוי לדבריו בנתונים ומשתתף פעיל בכינוסי הסברה בארץ ובחו"ל כשהאחרון שבהם היה אמש בפני האברכים בלייקווד. בלוי אף שותף בכתיבת חוברות הסברה למען מטרות של פעילות נגד "גזירת הגיוס" (והוא העומד מאחורי פעילותו של וואזנר).
אחד מחברי הכנסת של יהדות התורה, יוצא במתקפה חריפה ואומר כי "כואב הלב לראות אנשים שמעולם לא סייעו לעולם התורה, לארגוני הקירוב ולעם שבשדות עסוקים בשקרים ובדותות ובכזבים על גדולי ישראל, כאשר ההתבוללות בארה"ב היא נוראה ופגעי הטכנולוגיה הפילו רבבות מיהדות הגולה, הולכים אותם אנשים ומפיצים שקרים ובדותות נגד גדולי ישראל".
לדבריו: "כולם יודעים שגדולי ישראל, נשיאי ועד הישיבות, עוסקים בקירוב רבבות אלפי ישראל במוסדות הקירוב כמו החינוך העצמאי, מעיין החינוך התורני, לב לאחים ורשת הגנים העוסקים בקירוב בכל הפריפרייה ולומדים שם עשרות אלפי תלמידים. כל אלו העוסקים להשמיץ את גדולי ישראל ואת מפעלותיהם הם עושים זאת במטרה אחת! להוציא את דיבת גדולי ישראל רעה. כל מי ששומע לשלושת מועצות גדולי התורה ומתייצב לקבל את הפטור לא אירע לו דבר, כל אלו שהסתבכו זה בגלל שמרדו בדעתם של גדולי ישראל".
חבר הכנסת מוסיף ואומר כי "ועד הישיבות כמו ארגוני הקירוב של גדולי ישראל עוסקים יומם ולילה להגדיל תורה ולהאדירה ולהעצים את עולם התורה ופריחתו, מוציאי דיבת גדולי ישראל וארגוניהם רעה, הם משני המסורת העוסקים בהפגנות ובפקשווילים וחילול השם במקום הרמת קרן התורה והגדלת כבוד שמים".

אוועטאר
אורח הכבוד
שר האלף
תגובות: 1014
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 27, 2016 10:21 am
לאקאציע: פרוזדור (עולם הזה)

די פאדערשטע זייט פון "דער איד"

תגובהדורך אורח הכבוד » דאנארשטאג יוני 08, 2017 5:07 pm

unnamed (47).jpg
די פאדערשטע זייט פון "דער איד"
unnamed (47).jpg (111.05 KiB) געזעהן 5574 מאל
כללו של דבר: האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם הבא, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו.
(מסילת ישרים פרק א')orechhakuved@gmail.com

חרש וחושב
שר מאה
תגובות: 149
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג ינואר 31, 2016 10:52 pm

תגובהדורך חרש וחושב » דאנארשטאג יוני 08, 2017 8:46 pm

[quote="יין ישן"]הער איך אז היינט איז ערשינען אן ארטיקל אין "די צייטונג
לעצט פאראכטן דורך חרש וחושב אום דאנארשטאג יוני 08, 2017 11:19 pm, מאל פאראכטן געווארן 1 סך הכל.

פרשיסחא
שר חמישים ומאתים
תגובות: 460
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג סעפטעמבער 17, 2013 1:26 pm

תגובהדורך פרשיסחא » פרייטאג יוני 09, 2017 6:31 am

הרה"ג ר' אהרן וואזנר אין אפיס פון 'מרכז הצלה'
צוגעלייגטע
365.JPG
365.JPG (40.71 KiB) געזעהן 5139 מאל

info seeker
שר חמישים
תגובות: 78
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג מארטש 11, 2016 8:00 am

תגובהדורך info seeker » פרייטאג יוני 09, 2017 10:15 am

יין ישן האט געשריבן:הער איך אז היינט איז ערשינען אן ארטיקל אין "די צייטונג" איבער דעם בעפארשטייענדן "כינוס הרבבות" אז די תכלית האסיפה איז שוין נתקיים געווארן, האט עס איינער אין באזיץ ביטע אהער דערמיט, ייש"כ למפרע.

אוועטאר
ויתן לך
שר האלפיים
תגובות: 2524
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג ינואר 03, 2011 4:35 pm
לאקאציע: ביים סידור'ל פאר הבדלה

תגובהדורך ויתן לך » פרייטאג יוני 09, 2017 10:19 am

פרשיסחא האט געשריבן:דער זשורנאליסט יעקב ריבלין אין בקהילה

אפשר ברענגט איר אויך די המשך
ואני מלא טעויות תמיד, פעם בסברא, פעם בגמרא, ואיני נכלם בזה.
(קוב"א)

בנציון יאזעפאוויטש
שר חמש מאות
תגובות: 576
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג נובעמבער 24, 2014 9:46 am

תגובהדורך בנציון יאזעפאוויטש » פרייטאג יוני 09, 2017 12:07 pm

.
צוגעלייגטע
IMG_20170609_080957.png
IMG_20170609_080957.png (46.18 KiB) געזעהן 4885 מאל

חדשות
שר חמש מאות
תגובות: 827
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג דעצמבער 05, 2016 5:11 pm

הגרמ"ד סולובייצ'יק-דברים כדרבונות

תגובהדורך חדשות » פרייטאג יוני 09, 2017 12:13 pm

הגרמ"ד סולובייצ'יק: "מה אכפת לראשי ישיבות שעושים עצרת נגד הגיוס?" • האזינו
הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק התבטא בחריפות נגד ההתנגדות להפגנת הגיוס בארה"ב ומתח ביקורת נוקבת על רבני אמריקה - "למה הם שותקים?" • האזינו


ראש ישיבת בריסק הגאון רבי משולם דוד סולובייצי'ק התוודע בימים האחרונים על המכתבים שהתפרסמו מראשי ישיובת בנושא הפגנת הגיוס בארה"ב, והתבטא בחריפות נגד ההתנגדות להפגנה.

הרב סולובייצ'יק אף התייחס בדבריו לשמועות כי הוא אינו בעד ההפגנה ובין השאר אף נזף ברבני אמריקה שאינם עושים מספיק כדי לבטל את רוע "גזירת הגיוס".


כיכר השבת" מציג את ההקלטה והתמלול המלא:

"העסקן מציג את המכתבים ואומר כי "זה פרסום שהולך בכל העולם".

הגרמ"ד סולובייצ'יק: "זה שקר, אחד שכתבו שסירבתי לחתום, שתיים שאמרתי שמפיצים שקרים. מה אני יכול לעשות, אני יכול לריב עם השקר, יש לי הרבה צער מזה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

העסקן: "הראש ישיבה רוצה שאני יבדוק ממי מגיע הפרסום הזה?".

הגרמ"ד סולובייצ'יק: "מה יש לי מזה? אין לי מה לעשות, מה אני עוד יכול לעשות, אנו חיים בעולם של שקר.


"בבריסק היה מגיד, הוא אמר פעם בדרשה: הציונים רודפים אותי, מעוללים לי צרות. רבותי! - כך הוא אמר - הרי אתם שומעים את הדרשות שלי, וכי פעם הזכרתי את המילה 'ציונים'? וכי פעם דיברתי נגד ציונים? מה הם רוצים ממני? אלא מאי, כשהנני אומר בדרשה שיהודי שאינו מניח תפילין איננו יהודי, יהודי שמחלל שבת אינו יהודי, נזעקים הציונים שהנני מדבר נגדם.

"ראשי הישיבות בארץ ישראל אומרים כי כל המדבר נגד הגיוס מדבר נגדם. אתם מבינים אותי? מה אעשה? העצרת זה נגדם... מה זה קשור אליהם? אסור לצעוק נגד ההתגייסות?

"אני יגיד לכם את האמת, אפילו אם זה אמת שבחור שממלא את כל הדרישות עם כל הפרטי פרטים שממלא את כל הפרטים, עם כל הדקדוקים הם נותנים לו דיחוי, אבל יש הרבה בחורים שאינם יכולים למלא את כל הדרישות, לא יכולים להביא את כל הפרטים.

"כמו"כ יש את היהודים שהולכים במסירות נפש שלא הולכים בכלל להתייצב, ועוצרים אותם, וכי אין מצווה לעזור ליהודים אלו? אסור לעשות עצרת שלא ירדפו את היהודים האלו? אפילו נניח אם הוא צודק... מה אני יכול לעשות? השם ירחם!

"ראשי הישיבות אינם יכולים לישון בגלל שעושים עצרת נגד הגיוס, מה זה אכפת להם, זה העסק שלהם? אפילו לו יהא שהאמת כדבריהם אבל ישנם אחרים, וכי להם אין מצווה לעזור? והרי עוברים על לאו של 'לא תעמוד על דם רעך' אם לא עוזרים להם! וכי הם אינם יהודים? הסבא רבי חיים התיר פעם לחלל יום כיפור בכדי להציל קומוניסט מגזר דין מות!

"בשביל כל יהודי צריכים לפעול עבורו להצילו! וכי מפני שאלו שעומדים בדרישות עם כל הדקדוקי דקדוקים וכל החומרות מקבל פטור, על כן אסור לגונן על האחרים, וכי זוהי דעת תורה???".

אחד העסקנים: "עוד דבר שהוא מחדש ששמע ממשפחת בית בריסק שאסור להרעיש וצריך לשתוק".

הגרמ"ד סולובייצ'יק: "שקרים וכזבים - סי ליגנט! מה אני יכול לעשות? אין עוד אחד כמוני שזועק כל כך הרבה נגד גזירת הגיוס, יש לי טענות על האמרקינע'ר רבנים למה הם שותקים, כשהם יצעקו זה יעזור"

בסתר המדריגה
שר מאה
תגובות: 166
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג מאי 23, 2017 11:49 pm

תגובהדורך בסתר המדריגה » זונטאג יוני 11, 2017 12:57 am

מהדורת מוצאי שבת במערכה:

המלחמה והפאניקה של הציונים מעצרת בחו"ל – מדוע לא ישתתף הגאון הגדול ר' אשר הכהן דויטש מראשי ישיבת פונביז' בעצרת? וגם – צדיק גוזר והקב"ה מקיים שלא זכור כדוגמתו, וכן - מדוע לא משנים המרדימים הנורווגים אסטרטגיה בהסברה הכושלת שלהם? ומדוע יצא הפעם האדמו"ר מנובומסיק מגדרו? בכתבה

מכתב תמיכה נלהב לעצרת הענק שתתקיים מחר בברוקלין בהשתתפות עשרות אלפי איש ועוד מאות אלפי איש שיעקבו מרחוק ומקרוב על העצרת, והערב מוצאי שבת מתפרסמת קריאתו הנלהבת של קדוש ישראל הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ בדבר העצרת.

בעקבות השקרים שהפיצו נערי אתרי הפסולת – על דעתו של הגאון האדיר ר' דוד סאלוויציק, כביכול הגאון האדיר שליט"א דעתו נגד העצרת, מתפרסמת קלטת של שיחה עם הגאון האדיר שליט"א בה הוא מתבטא בחריפות נגד הפועלים להפריע לעצרת. כמו"כ עדויות על דבריו אחרי השיעור בנושא העצרת

בעוד הם מגיבים ב'בדותות' וב'גיחוך' וטענות ב'זעם' וב'מעבר לים', תשובות שכידוע מההיסטוריה הם ליצניות משכיליות, ב'הפלס' יום שישי מופיע טור נרחב עם ההסבר אחת על אחת בנוגע לטענות גדולי אמריקה. המאמר.

שלטון העסקנים 1: עוד הקלטה נחשפת, החושפת את עזות הפנים של העסקנים המושחתים מבני ברק. לא יאומן גודל הפחד, איך רב גדול מפחד להביע דעתו. ראש ישיבת סלבודקא הגאון ר' משה הלל הירש מאיים שלא לפרסם את ההקלטה.

שלטון העסקנים 2: למה מפחדים? העדויות של הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א מראשי ישיבת פוניבז' והגאון רבי יעקב כהן חתנו של חכם שלום כהן על הטרור והאיומים שחווים רבנים שמעזים לחשוב אחרת ועל אחת כמה וכמה אם מביעים דעתם בפומבי

שלטון העסקנים 3: תזכורת. לאחר חוק הגיוס של גפני והביקורת הקשה, הם נדרשו למכתב תמיכה. ההקלטות: הגאון ר' אביעזר פילץ והרבנית ווייסבקר, מכחישים כל קשר לחתימה בעד חוק הגיוס שפורסמה.

למה לא באתם אלי עד היום: שאל ראש ישיבת סבלודקא הגאון ר' משה הלל הירש: בהקלטה שהובאה כאן אחרי חוק הגיוס, אז שוחח אברך עם ראש ישיבת סלבודקא, הוא הביע את דעתו הנחרצת שאין שום בעיות בחוק. לדבריו: רק החלשים הם אלה שהולכים לצבא. ולשאלה למה לא מחזקים את החלשים - עונה הרב הירש בהתחלה שאכן יעשו, ולאחר מכן אומר שבעצם לא צריך - האזינו

השקר של החרדק"ים. כך משנים את גירסתם לפי האינטרס. בליל שישי "חשף" כיבכול השדרן משה גלסנר ששנאתו לדת מן המפורסמות יחד עם כתב הרדיו בלי רמה מנדי ריזל, שאין גזירת גיוס. כמה מעניין. רק לפני חודש וחצי, בכ"ג ניסן השנה, באותו רדיו אצל אותו שדרן ואותו כתב, הם הודו מפורשות: הפלג הירושלמי צודק. יש עליה דרסטית בחרדים שמתגייסים לצבא בשיעור של 20% לשנה. האזינו.

לבקשת רבים. המכתב של הגאון ר' דב לנדו משנת תשמ"ט נגד הקמת תנועת 'דגל התורה' וכן תגובת מרן הרב שך זיע"א בהקלטה.

שוב פרובוקציות ביום שישי במאה שערים. הפעם המשטרה בתרגיל מביש לקנות אל לב התקשורת והשופטים. על התרגיל של המשטרה ותוצואתיה

לא הייתי שם! מאמר מיוחד פרי עטו של הרב א. בינר שנודע בדבריו המרתקים, מיוחד לקו במערכה. לא הייתי שם! כמה קשה היא העת בה הוכרחנו לדבר....

להאזנה חייגו – 0799305522

======================================

גזירת הגיוס

המלחמה והפאניקה של הציונים מעצרת בחו"ל – מדוע לא ישתתף הגאון הגדול ר' אשר הכהן דויטש מראשי ישיבת פונביז' בעצרת? וגם – צדיק גוזר והקב"ה מקיים שלא זכור כדוגמתו, וכן – וכן, מדוע לא משנים המרדימים הנורווגים אסטרטגיה בהסברה הכושלת שלהם? ומדוע יצא הפעם האדמור מנבומסיק מגדרו? בכתבה שלפניכם

כמדומה שטרם ראינו כזו מלחמה בכל הכוח, מחשש אחד ויחיד, שהעצרת תצליח. חלילה. אמנם העצרת כבר הצליחה מעל ומעבר למשוער, זאת כאשר כולם מדברים כל כך בכל העולם בשבוע האחרון.

לא זכור לנו בשנים האחרונות כזו סיעתא דשמיא מופלאה של 'צדיק גוזר'. כן, כמובן שיש את המשווקים בע"מ מבני ברק, שכל פעם אחרי שאיזה נשיא נידח מנצח באוקריאנה או באפריקה הם דואגים לומר שזו אחרי אמירה של מנהיגם לתמוך בו וכן כיוצא בזה, כשמעניין שאת כל הדברים שלא הצליחו – כמו מספר המנדטים של יהדות התורה, עי' ירושלים ועוד רבים, את זה הם כאילו שוכחים.

בברכת רבינו מרן ראש הישיבה, המנהיג האמתי של הציבור החרדי, לעומת העבר השני שורצי העסקנים, התקיים כינוס לצדיקים שטוב להם וטוב לעולם. ההכרזה והכותרת הייתה 'עת לדבר'. אז חשבו שזו מליצה. טוב, נו, לדבר. שידברו. והנה, רק הכריזו הצדיקים שעת לדבר והחלו לדבר, מאז, בכל בית חרדי בעולם כולו, מדברים על הגיוס יומם ולילה, מה שעוד לא היה כדוגמתו. זה הנושא וזה השיח. ממש צדיק גוזר. ועכשיו ידונו עם יש הצלחה לעצרת או לו. הלא זה העיקר, לעורר ושאנשים יתעוררו. מה עוד שגם עצם העצרת צפויה לנחול הצלחה אחרי שהציבור החרדי בחו"ל רותח בעניין, עד כדי שבחסידות מהר"א מסטאמר זועמים על כך שהם לא מצטרפים, והיה צורך מיוחד להוציא הודעת הסברה למה הם נמנעים

בעצרת הגדולה היה אמור להשתתף ולדבר גם הגאון הגדול ר' אשר הכהן דויטש מראשי ישיבת פונביז'. לצורך כך הוא ביקש לחדש את הויזה ואשרת הכניסה לארצות הברית בשבוע שעבר. אלא שבאופן פלא, היה סירוב. כל הלחצים בארצות הברית לא הועילו. סירוב מוחלט. רק ביום שני יתאפשר לחדש את הויזה – הייתה התשובה.

עסקנים שפועלים שנים בתחום, טוענים שזה דבר נדיר ביותר וההתעקשות הלזו לא יכולה להיות לולא הוראה של בכירים בארץ ישראל. תראו כמה הם חוששים מהעצרת, עד שכל התותחים מופעלים בנושא.

כזכור הסערה האמתית פרצה לא רק עקב העצרת. העיסוק סביב העצרת באה בעיקר כדי להסיח דעת ממכתבם של גדולי אמריקה כולל האדמו"ר מנובומינסק שידוע כחסיד מושבע של הגראיל שטיינמן, שמתריעים על המצב בנושא הגיוס בארץ

ומה באמת קרה להאדמו"ר מנובומינסק שיצא הפעם מגדרו. האמת היא שכל מי שרואה את הנתונים ומה שקורה בארץ – מזדעזע. אלא שאמת האדמו"ר מנובומינסק מכיר את הבעיות מקרוב ולא צריך עידי שמיעה וכו'. ל האדמו"ר מנובומינסק חתן ושמו טרגר שמוציא את עלוני כאייל תערוג יחד עם גודלברג. בנו של טרגר, היינו נכדו של האדמו"ר מנובומינסק, יצא באישור ועד הישיבות לחו"ל. כשחזר הודיעו לו שהוא מחוייל עקב יצאיתו מן הארץ. כל הפניות לועד הישיבות חזרו ריקם. סיפור זה רק הוכיח שאכן יש דברים בגו.

כי באמת ישאל השואל – מה ראו על ככה בפלג הנורווגי, להיתמם שאין כלום ולהיות הוחזק כפרן? למה הם לא אומרים חד וגלוי את מה שהם מגמגמים: רק מי שמתייצב בזמן והוא בחור רגיל והוא לא עבר דירה ולא היה בחו"ל ולא גר בפרפריה – ושומר על כל הכללים ולא חותם על שום דפים, הוא לא מסובך?!! למה הם מסרבים לצאת במסע הסברה על הסכנות בלשכת גיוס? שיקומו ויגידו – מי שנזהר ונשמר על הכללים אכן מקבל דיחוי. השאר זה בעיה שלהם!! למה הם כך כך מסתבכים???

התשובה פשוטה: כל אחד הרי יודע שזה לא מה שהיה שבעים שנה. תמיד היו סיבוכים? אולי. אבל מה שברור שתמיד הם היו נפטרים ברגע. כותב השורות זוכר שלפני כעשר שנים התקבל מכתב מהצבא שהינו מחוייב להגיע להתגייס. לאחר שיחה עם שלמה גולדנטל, הפתרון היה פקס אחד ללשכת הגיוס והכל הסתדר. כל אחד מכיר כזה מקרה. אבל היום הכל שונה. אין פתרונות בועד הישיבות לבעיות. לא רק שאין פתרונות, הם עצמם יוצרים בעיות. ולמה? למה כל סיבוך קטן מחייב לברוח מהבית מחשש מעצר?? למה אין פתרונות??

את התשובה הכואבת מבין כל אחד: כי גפני חוקק חוק שם יש יעדים, יש מכסות, יוקם צוות בין משרדי לעודד גיוס, נו, וכי הצבא ייוותר? מה פתאום. מסבכים כל אחד שרק אפשר. בתקווה שמתוכם יפלו כמה מאות לצבא. ובכל זה אשמים החרדים, לא אחרים. מזה הם מפחדים. אבל האמת יוצאת ותצא לאור.

https://drive.google.com/open?id=0B6AR1 ... 0RfSkMxMnc

================================

קריאתו הנלהבת של קדוש ישראל הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ

מכתב תמיכה נלהב לעצרת הענק שתתקיים מחר בברוקלין בהשתתפות עשרות אלפי איש ועוד מאות אלפי איש שיעקבו מרחוק ומקרוב על העצרת, והערב מוצאי שבת מתפרסמת קריאתו הנלהבת של קדוש ישראל הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ בדבר העצרת.

וכך נתכב במכתב: "החיים השלום והברכה, קדם מעלת הוד כ״ק אדמו״ר אשר על ישראל הדרתו הגאון רבי יקותיאל יהודה שליט״א מסאטמאר".

"הן ידוע המכתב כאן בארץ ישראל, שמלחמת הסיטרא אחרא וגונדא דיליה הלוחמים נגד התורה הקדושה, החמירה בזמן האחרון מאוד מאוד, שלוחמים בעוז ובגבורה, ובכל מיני התחכמות, וברוב ממון, לבטל את התורה הקדושה והאמונה בהשם יתברך שמו, ולהוציא כל לומדי התורה מבית המדרש, ולהכניסם לתוך הצבא הטמא שלהם, לטמאם, לזהמם, ולערבם עם החופשים והחופשיות שלהם, בכח, בהסתה, ובפיתויים עד אין שיעור, וכל זה בגלוי ובהכרזה מפורשת שזה כל כוונתם".

"וכן בכל ענייני היהדות, פועלים בכל כוחם לקלקל ולערב את בנינו ובנותינו ביחד עם החפשים והחפשיות לפרוץ כל המחיצות המבדילות, והמוחים והמסבירים את עוצם הסכנה והקלקול שיש בהצבא הטמא, נרדפים על ידי הפאליציי, המכים באכזריות נוראה וחוטפים אותם לבית אסורים, ועל כן עיני כל ישראל בארץ הקודש נשואות אל אחינו שבגולה להשמיע קול זעקה ומחאה קבל עם ועולם על חורבן הדת והתורה שנעשה כאן בארץ ישראל".

"הנני לחזק ידיכם בהשמעת קול המחאה על ידי האסיפה לשם שמים שיהיה מזה חיזוק גדול הן מצד שיתפרסם גודל עוולתם כנגד היהדות החרדית, להחליש כוחם שלא יוכלו לעשות כהנה, והן מצד החיזוק הגדול לכלל ציבור היראים בארץ ישראל שעומדים בחזית המלחמה למחות ולהציל מהשמד, יישר כוחכם מאוד מאוד".

"פשוט שכל מי שחש לכבוד מלכות שמים שלא תהיה מושפלת ומחוללת, וכן יש לו השתתפות בסבלן וצערן של ציבור היראים, יבוא לאסיפה הגדולה הזאת בלי שום אמתלאות, ויהיה בכלל הברכה לאשר יקיים את דברי התורה, ולא יהיה בכלל מי שלא בא לעזרת השם בגיבורים. זכותכם רב עד מאוד, תזכו לכל טוב מאדון הטוב בזה ובבא. המאחל בכל לב, ידידכם מוקירכם",

=========================

הקלטה ועדות: דעתו של הגאון האדיר ר' דוד סאלוויציק על העצרת

בעקבות השקרים שהפיצו נערי אתרי הפסולת – על דעתו של הגאון האדיר ר' דוד סאלוויציק, כשנער האינטרנט ישראל כהן מאתר שמקבל תקציבי עתק לעודד גיוס חרדים לצבא פרסם כביכול הגאון האדיר שליט"א דעתו נגד העצרת, פרסום מגוחך שנועד אך ורק לקרר וללחום בעצרת המתוכננת למחר, מתפרסמת קלטת של שיחה עם הגאון האדיר שליט"א בה הוא מתבטא בחריפות נגד הפועלים להפריע לעצרת.

בליל שישי נכנסו שני אברכים לר' דוד סאלוייציק והראו לו העתק הדברים שנערי האינטרנט פרסמו בשמו, וכן על המכתב של ר' דב לנדו לחו"ל, ובתגובה לכך קצף מאוד. הגאון האדיר שליט"א אף התייחס בדבריו לשמועות כי הוא אינו בעד ההפגנה ובין השאר אף נזף ברבני אמריקה שאינם עושים מספיק כדי לבטל את רוע "גזירת הגיוס". כמו כן התייחס בכעס רב לדברים שכתב ר' דב לנדו במכתבו כביכול זו תורת בריסק מאז ומעולם שלא ללחום בנושא הצבא.

לפניכם התמלול המלא:

"העסקן מציג את המכתבים ואומר כי "זה פרסום שהולך בכל העולם".

הגרמ"ד סולובייצ'יק: " זה שקר, אחד שכתבו שסירבתי לחתום, שתיים שאמרתי שמפיצים שקרים. מה אני יכול לעשות, אני יכול לריב עם השקר, יש לי הרבה צער מזה".

העסקן: "הראש ישיבה רוצה שאני יבדוק ממי מגיע הפרסום הזה?".

הגרמ"ד סולובייצ'יק: "מה יש לי מזה? אין לי מה לעשות, מה אני עוד יכול לעשות, אנו חיים בעולם של שקר. בבריסק היה מגיד, הוא אמר פעם בדרשה: הציונים רודפים אותי, מעוללים לי צרות. רבותי! - כך הוא אמר - הרי אתם שומעים את הדרשות שלי, וכי פעם הזכרתי את המילה 'ציונים'? וכי פעם דיברתי נגד ציונים? מה הם רוצים ממני? אלא מאי, כשהנני אומר בדרשה שיהודי שאינו מניח תפילין איננו יהודי, יהודי שמחלל שבת אינו יהודי, נזעקים הציונים שהנני מדבר נגדם.

"ראשי הישיבות בארץ ישראל אומרים כי כל המדבר נגד הגיוס מדבר נגדם. אתם מבינים אותי? מה אעשה? העצרת זה נגדם... מה זה קשור אליהם? אסור לצעוק נגד ההתגייסות?

"אני יגיד לכם את האמת, אפילו אם זה אמת שבחור שממלא את כל הדרישות עם כל הפרטי פרטים שממלא את כל הפרטים, עם כל הדקדוקים הם נותנים לו דיחוי, אבל יש הרבה בחורים שאינם יכולים למלא את כל הדרישות, לא יכולים להביא את כל הפרטים.

"כמו"כ יש את היהודים שהולכים במסירות נפש שלא הולכים בכלל להתייצב, ועוצרים אותם, וכי אין מצווה לעזור ליהודים אלו? אסור לעשות עצרת שלא ירדפו את היהודים האלו? אפילו נניח אם הוא צודק... מה אני יכול לעשות? השם ירחם!

"ראשי הישיבות אינם יכולים לישון בגלל שעושים עצרת נגד הגיוס, מה זה אכפת להם, זה העסק שלהם? אפילו לו יהא שהאמת כדבריהם אבל ישנם אחרים, וכי להם אין מצווה לעזור? והרי עוברים על לאו של 'לא תעמוד על דם רעך' אם לא עוזרים להם! וכי הם אינם יהודים? הסבא רבי חיים התיר פעם לחלל יום כיפור בכדי להציל קומוניסט מגזר דין מות!

"בשביל כל יהודי צריכים לפעול עבורו להצילו! וכי מפני שאלו שעומדים בדרישות עם כל הדקדוקי דקדוקים וכל החומרות מקבל פטור, על כן אסור לגונן על האחרים, וכי זוהי דעת תורה???".

אחד העסקנים: "עוד דבר שהוא מחדש ששמע ממשפחת בית בריסק שאסור להרעיש וצריך לשתוק".

הגרמ"ד סולובייצ'יק: "שקרים וכזבים - סי ליגנט! מה אני יכול לעשות? אין עוד אחד כמוני שזועק כל כך הרבה נגד גזירת הגיוס, יש לי טענות על האמרקינע'ר רבנים למה הם שותקים, כשהם יצעקו זה יעזור".

ועוד אמר תסתכלו מה שכתבתי בקהלה קדישא מה שיצא לאור לפני שבוע שצריכים לעשות מחאות ועצרות תפילה בחו"ל. ותיכף אח"כ מסר שיעור. ואחר השיעור אמר ליושבי לפניו: עכשיו נודע לי שפרסמו שקרי וכזבי בשמי, אני לא יודע מי עשה זה והוסיף ואמר : אני רוצה שתפרסמו בשמי בכל העול שאני כן רציתי לחתום רק שאני אדם מבוגר וזה יקח לי זמן עד שאסדר לכתוב המכתב ובוודאי שאני מחזיק מהעצרת.

וזה הלשון מתו הגליון 'קהלה קדישא ' שאמר ראש הישיבה להסתכל בו והכל אמת לאמתה ולפרסמו בכל העולם.

ומה כואב לראות את היהדות החרדית בחו"ל שכמעט אינו עושה דבר בנידון, הלא המציאות היא שהציונים אינם מתחשבים בדעת החרדי בארץ ישראל, מ"מ היהדות העולמית יש לה השפעה גדולה עליה, וכבר פנו כמה פעמי לראשי הישיבות דשם שלא יבליגו אלא יעשו אסיפות ועצרות תפילה בארה"ב אולם ללא הועיל, הלא בידיה להפוך עולמות ולהציל יותר מאשר יש לחרדי כאן. בשעתו בעת גזירת גיוס בנות מר הגרי"ז היה שקוע בענין זה כל עשרים וארבע השעות של מעל"ע והדבר בער בקרבו כיורה רותחת, מלבד שהיה שופך לבו בזעקה ותפילה להי"ת פעל גם פעולות שונות, שלח שליחי לאנשי חשובי בכל מיני דרגות ובכל קצוות תבל למי שיכול להשפיע ולמי שיכול לייעץ ולהועיל, הרבה מעבר לכוחותיו הגופניים.

==============================


שלטון העסקנים: הרבים מעידים מה עובר על מי שמעז לדבר

למה כולם שותקים? הנה התשובה:

מתוך דברי הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א מראשי ישיבת פוניבז',

בכנס 'עת לדבר' אסרו חג השבועות התשע"ז:

"לצערינו, יש להם שיתוף פעולה, גם מאלה שהם שומרי תורה ומצות, לפעמים בשתיקה, שרחמנא ליצלן זה כולל גם לפעמים תלמידי חכמים - או שהם רוצים להאמין למה שאומרים להם, או שמפחד, או מכל מיני סיבות אחרות – שותקים. אבל לא רק זה, לא רק שתיקה, אלא גם קיימת גם השתקה בקום עשה, 'גזירת הגיוס'? אין כזה דבר, זה המצאה! ואם אומרים להם, הנה מראים להם יש בכל זאת – 'בסדר, יש לנו כבר הסכמים תחת השולחן שהכל יהיה בסדר'. ואנחנו לא מדברים על העתיד אלא מההווה, היום היה אצלי אחד מראשי הועדה שמתעסקת להנחיל אצל בני הישיבות הספרדים - הועדה הזו לא מדברת על אי התייצבות, משום שאין מקום לדבר שם כך, כל הדיבורים שלהם על גיוס - והוא סיפר לי כמה פניות שיש להם, כל חודש יש להם בערך מאה פניות! מאלו שבצבא סיבכו אותם או שהסתבכו, ברוך השם שלרובם הם יכולים לעזור, אבל לצערינו, כל הממסד, אני מדבר על הממסד החרדי, שותק, או משתיק, ואם יש ראשי ישיבות ספרדיים שתומכים בזה, מאיימים עליהם איומים, ואין כאן מקום להאריך"

מתוך דברי הגאון רבי יעקב כהן שליט"א, מגדולי ראשי ישיבות הספרדים וחתדב"נ מרן חכם שלום כהן שליט"א,

בכנס 'עת לדבר':

"גם אם זה קשה - צריך למסור את הנפש, מורי ורבותי! ברגעים אלו שאני עומד פה אני הולך לקפח את פרנסתי ופרסנת בני ביתי! ברגעים אלו שאני עומד פה - אני מביא על עצמי ועל בני ביתי הטרדות בימים ובלילות! האם אנחנו צריכים לפחד? לא מפחדים מאף אחד! את האלוקים אנו יראים, את הקב"ה באנו לעבוד פה, אנו מפשיטים את עצמינו אנו מוכנים למות על קדושת שמו יתברך, לא מפחדים מאף אחד, ועל זה באנו והתכנסנו פה, לעמוד ולזעוק את הזעקה הגדולה הזאת, שהקב"ה יעמוד לימיננו ויציל את כל עולם התורה"

"שואלים אותנו, 'איפה גדולי התורה'? אני רוצה להגיד לכם איפה גדולי התורה, לפני כשנה, התבקשתי אני ועוד כמה, מאחד מגדולי הדור, שאני לא רוצה להזכיר את השם, התבקשנו לעשות אסיפה של ראשי ישיבות ספרדים, אספנו שישים ראשי ישיבות ספרדים, מה רצו בסך הכל להגיד להם? לא רצו להגיד שום דבר, לא 'לא להתייצב' ולא 'כן להתייצב' - שאלנו את הראש-ישיבה, הראש-ישיבה אמר: לפחות שיגידו משהו - רצו בסך הכל לתת הנחיות איך להתמודד בלשכת הגיוס, רצו לתת הנחיות שצריך לדבר בישיבות השקפה מה שדיברו בקום המדינה, לדבר את זה גם היום, זה מה שהגדול הזה רצה שיגידו באסיפה. יומיים קודם האסיפה, אני לא יכול לתאר את המלחמת חרמה שהיתה, איך שנלחמו לטרפד ולהרוס את הכנס הזה, ואכן לצערינו הם הצליחו. אני שואל אותכם, ממה פחדתם שיתכנסו ראשי הישיבות? ממי אתם מפחדים? מהאמת שתתוודע לציבור? מדוע אתם רודפים אותנו? אז מה אם אנחנו לא חושבים כמוכם? למה האמת הזו נוקבת כל כך אצלכם? כי זה מחייב אותכם!! מדובר באנשי שוליים שפרקו עול ונוח להם לחיות בהפקר, נוח להם לחיות בליברליות!! ולכן מה? לכן כל הציבור צריך לחיות כמוכם? עד היכן תיקחו אותנו, עד היכן תובילו שולל את הציבור? עד היכן תזרו חול בעיניים? מתי יפסיק הנגע הזה? מתי יפסיק ה'הותרה' הזה? מתי נחזור לקווים האדומים שהיו בשנות הזהב, כמו שאומר הראש-ישיבה, בזמנים שהיו קמים בפרץ, בזמנים שאנשי אמונה היו לנו, בזמנים ההם, מתי נחזור לזה? הנה שואלים 'איפה גדולי הדור'?, שמה נמצאים גדולי הדור, 'מלך אסור ברהטים', גדולי הדור אסורים, אני לא אומר בכללות, 'מלך אסור ברהטים', רבותי! הרבה יותר ממה שאמרתי כתוב כאן, אבל אי אפשר לפרט"

=====================================

שלטון העסקים: תזכורות. חתימות הרבנים 'בעד' חוק הגיוס שזוייפו

האם הבדיחה שאירעה לפני שנה וחצי אחרי חקיקת חוק הגיוס של גפני – לפיד תחזור על עצמו?

אז כידוע, אחרי אותו חוק הכולל מכסות ויעדים, שעד לפני שנתיים יתד עצמו צעק וכתב שוב ושוב שהיה לא תהיה, לא מכסות ולא יעדים, והם צעקו על אלו שאומרים על דגל התורה שהם מסכימים לזה, ובסוף אותו חוק הפך לתשועה גדולה ורווח והצלה אליבא דיתד, לאחר הביקורות הקשה שנשמעה ממאות רבנים וכן על ידי ציבור בני התורה, יצאו ביתד במכתב תמיכה על החוק שהוא נפלא ושחברי הכנסת שדבוקים לכיסא ולא עושים כלום בעד הדת והשבת, הם ממש מתוקים מדבש.

מאחר ועכשיו הביקורת כפולה ומכופלת, אנו צפויים מן הסתם לעוד בדיחה מעין זו, שאת חציה כבר ראינו השבוע, במכתבים מוזרים של גאונים שליט"א על כך שהכל בסדר והכל יהיה בסדר

כתזכורת למה שאירע אז ולהתנהלות העסקים המושחתת, אנו מביאים שוב את ההקלטות של הגאון ר' אביעזר פילץ ור' ברוך ווייסבקר ששמם צורף לחתימה כביכול חוק הגיוס הוא חוק טוב – שמכחישים כל קשר לחתימה שכזו.

אוועטאר
בעקיטשע
שר מאה
תגובות: 108
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מאי 22, 2017 12:51 am

תגובהדורך בעקיטשע » זונטאג יוני 11, 2017 1:12 am

זייער קלאר אראפגעלייגט אלע פאקטן איבער די גזירה, עס לוינט זיך עס אדורך צוליינען פון אנפאנג ביזן סוף.
דברי הסברה איבער גזירת גיוס

איך הער נישט
שר חמש מאות
תגובות: 529
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג נובעמבער 19, 2015 10:06 am

הרב לוין מארנגטינה ינאם בעצרת הגיוס

תגובהדורך איך הער נישט » זונטאג יוני 11, 2017 9:47 am

unnamed1.jpg
unnamed1.jpg (30.21 KiB) געזעהן 4613 מאל


דרוש בדחיפות לאתר בחדרי חרדים תמונות מביכות של כל רב המשתתף בעצרת

לאחר מכבש לחצים חוצה יבשות - ראש ישיבת 'חפץ חיים' ומנהיגה של יהדות דרום אמריקה הגאון רבי שמואל אריה לוין מצטרף היום (ראשון) לכינוס הרבבות על גזירת הגיוס, ועתיד לשאת דברים בכינוס הרבבות.

הגרש"א לוין הגיע לנמל התעופה בבואנוס איירס מלווה במקורביו, ועלה לטיסה בשעה 24:00 (שעון ארגנטינה) בטיסת הארולינייס ארגנטינה לניו יורק, בכדי להשתתף בכינוס הרבבות היום במחאה על גזירת הגיוס בארץ הקודש.

ל'בחדרי חרדים' נודע כי ההחלטה להשתתף בעצרת הרבבות באה לאחר התלבטות רבה, לאור מצב בריאותו של הגרש"א לוין, והפירסום על הימנעותם של חלק מרבני המגזר הליטאי בארה"ב מליטול חלק בעצרת. לאחר הפצרות מירושלים ומארה"ב, הוחלט שעות טרם כניסת השבת על הנסיעה הארוכה. הגר"ש לוין עתיד לשאת דברים באידיש בפני למעלה מ-20,000 איש שכבר הבטיחו את השתתפותם.

הגרש"א לוין, עתיד ליטול חלק אף בכינוס ראשי הישיבות בליקווד שיתקיים במהלך השבוע. אחד מבני הקהילה אומר בשיחה עם 'בחדרי חרדים': "כי בני הקהילה קבלו בליל שבת את הידיעה בהלם מוחלט, הרב מתקשה בהליכה מזה תקופה, ובשבתות מתקיימים התפילות בביתו, אנחנו מבינים שהמצב בארץ הקודש נוגע לליבו, והיהדות בארה"ב מבקשת לשמוע דברים ברורים ונחרצים בנוגע למצב".

"הערב" הוא מוסיף, "אנחנו נוסעים לנמל התעופה בכדי ללוותו, בתפילה שדבריו היוצאים מליבו הטהור יכנסו ללב השומעים הרבים, ויחזור יותר מחוזק ובריא, להמשיך להנהיג אותנו".

בתוך כך, הגר"ש אויערבך כתב אמש (מוצאי שבת) מכתב להשתתף בעצרת. במכתבו כתב הגר"ש "הנני בכל לב לברך ולחזק את האסיפה הגדולה והנשגבה להצלת התורה והיהדות ע"י אחב"י היראים ובני התורה אשר באמריקה המתאספים להקהל ולעמוד על נפשנו כחומה בצורה כנגד גזירות השמד אשר מבקשים תועים לעקור את הכל, לא תקום ולא תהיה".

"ומצוה וחובה גדולה לכל אשר יראת ד' בלבבו להשתתף באסיפה החשובה הזאת. זאת התורה לא תהיה מוחלפת והיא חיינו ואורך ימינו. ולא ננוח ולא נשקוט עד אשר בעז"ה יתבטלו כל גזירות הקשות, ובמהרה תימלא הארץ דעה את ד'".

איך הער נישט
שר חמש מאות
תגובות: 529
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג נובעמבער 19, 2015 10:06 am

די אידישע וועלט אויף רעדער

תגובהדורך איך הער נישט » זונטאג יוני 11, 2017 9:52 am

unnamed.jpg
unnamed.jpg (22.11 KiB) געזעהן 4585 מאל


גזירת גיוס? הגר"א פלדמן יגיע לישראל לבדוק את הטענות
הגאון רבי אהרן פלדמן, ראש ישיבת "נר ישראל" מבוליטמור, צפוי להגיע לישראל על מנת לבדוק את הטענות בנושא חוק הגיוס, זאת לאחר שהובהר לו כי 'ועד הישיבות' מסייעים לכל הבחורים (חדשות)


המאבק בהפגנת הגיוס וחלופת המכתבים בין ראשי הישיבות בארה"ב לבין גדולי הדור בארץ בעניין סוגיית גיוס בני הישיבות הפכו לשיחת היום ברחוב החרדי בארץ ובארצות הברית כאשר כולם דנים בנושא.

ל"כיכר השבת" נודע כי הגאון רבי אהרן פלדמן, ראש ישיבת 'נר ישראל' מבוליטמור וחבר מועצת גדולי התורה בארה"ב, צפוי להגיע ביממה הקרובה לישראל זאת על מנת לבדוק מקרוב את כל הטענות שהועלו בנושא.

ההחלטה להגיע לישראל התקבלה לאחר שגורמים המקורבים אליו טענו כי הא סובר כשיטת הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת ליקווד - המקורב להשקפת 'הפלג' - בעניין זה.

ראשי ישיבות ועסקנים מישראל ששוחחו עמו הבהירו לו כי הוא מסתמך על נתונים שגויים וכי ועד הישיבות פועל למען עולם התורה ובעוד בעבר מי שלא עמד בתקנות כלל לא קיבל סיוע וכיום מסייעים לכולם.

הגר"א פלדמן החליט לבדוק את מצב הדברים לאשורו ולפיכך הינו צפוי להגיע לישראל ולהפגש עם ראשי ישיבות ועסקנים הבקיאים בסוגיה על מנת לדון עימם בהרחבה וללמוד את הנתונים לעומק.

יצוין כי גם מכתבו של ראש ישיבת סלבודקא, הגאון רבי משה הלל הירש, בעניין 'ועד הישיבות' - שנחשף לראשונה ב"כיכר השבת" - הביא את הגר"א פלדמן לבדוק את הדברים.

כזכור, הגרמ"ה הירש פרסם הבהרה בעיתון "יתד נאמן", בה הוא כתב בכתב ידו: "על מה שאינשי דלא מעלי אשר כוונתם לקעקע הנהגת גדולי הדור שליט"א מכפישים בשמי את ידידי הרה"ג ר' חיים אהרון קאופמן שליט"א, הנני להעיד בזה שהרב הנ"ל נאמן בדבריו ובמעשיו ופועל ממש ללא לאות עבור כלל בני הישיבות. גם אלו שלא הקפידו לקיים התקנות, מתאמץ במסירות ועד הישיבות לעוזרם.

"ובאמת מוטל על כל בחור לדעת על אחריותו האישית לשמור על כל התקנות להסדרת מעמד בן ישיבה כהוראתם של גדולי הדור זצ"ל ושליט"א, בשימת לב על כל ההודעות שמתפרסמות ע"י ועד הישיבות, כפי שהוכח שהפועלים על-פי התקנות של ועד הישיבות לא ניזוקים. ועל זה באתי על החתום בצער על הכאב שנגרם ובציפיה לישועה - משה הלל הירש", נחתם המכתב.

איך הער נישט
שר חמש מאות
תגובות: 529
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג נובעמבער 19, 2015 10:06 am

הפלס - היינט זינטאג

תגובהדורך איך הער נישט » זונטאג יוני 11, 2017 10:22 am

.
unnamed.png
unnamed.png (246.4 KiB) געזעהן 4548 מאל


unnamed.png
unnamed.png (455.74 KiB) געזעהן 4548 מאל

יקוםפרקן
שר חמישים ומאתים
תגובות: 392
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג ינואר 30, 2011 4:03 pm

תגובהדורך יקוםפרקן » זונטאג יוני 11, 2017 11:14 am

info seeker האט געשריבן:
יין ישן האט געשריבן:הער איך אז היינט איז ערשינען אן ארטיקל אין "די צייטונג" איבער דעם בעפארשטייענדן "כינוס הרבבות" אז די תכלית האסיפה איז שוין נתקיים געווארן, האט עס איינער אין באזיץ ביטע אהער דערמיט, ייש"כ למפרע.


דא איז א לינק:
http://ditzeitung.com/3034a/index.html#p=31

אוועטאר
אלט מאנרא
שר האלפיים
תגובות: 2215
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מאי 30, 2016 11:37 am
לאקאציע: צווישן גראז און ביימער

דעת כ"ק אדמו"ר מפארשעי שליט"א בענין כינוס הרבבות

תגובהדורך אלט מאנרא » זונטאג יוני 11, 2017 11:30 am

משה האסט מיר געפרעגט וואס איך האלט וועגן דעם כינוס הרבבות, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ביז יעצט האב איך דאס נישט פארשטאנען געהעריג, איך האב געהאט פראבלעמען מיט דעם, האבנ'דיג אסאך קושיות, אבער יעצט מוצש"ק בין איך אנגעקומען צו מלוה מלכה קיין פארשעי (א חבר מיינע'ר זיינ'ס א חסיד, האט מיר געזאגט אז שוין א גאנצע וואך טומלט זיך דארט, און מן הסתם וועט מען ביי מ"מ הערן נאכאמאל זיין מיינונג), און דארט האט פארשעי רבי שליט"א גערעדט ביי מ"מ, און גוט ארויסגעברענגט וואס דא טוט זיך, האב איך מחליט געווען דיר שרייבן וואס ער האט געזאגט, און דאס איבעריגע וועסטו שוין זיך פארענטפערן.

(במאמר המוסגר, איך ווייס נישט צו ס'איז אים ניחא ס'זאל ארויס ליקן וואס ער האט געזאגט, און עכ"פ איך קען זיכער נישט רעדן אין זיין נאמען, "אבער אז ער האט דאס געזאגט אין פראנט פון צענדליגע אידן" בשעת מ"מ, מיין איך אז איך מעג דיר דאס שרייבן).

ער האט אנגעהויבן מיט א הקדמה, אז ער האט ב"ה אין זיין לעבן נישט געליינט קיין צייטונגען, און הערט נישט קיין נייעס אין די מקוה'ס און קאווע שטיבלעך, און אזוי אויך הערט ער נישט קיין האט-ליינ'ס, אזוי, אז וואס ער גייט דא איבערגעבן, איז נאר וואס ער האט געהערט פון די ערשטע האנט.

ער האט אויך מסביר געווען אז זיין טאטע איז געווען א שטארקער קנאי וועמען מרן רביה"ק מסאטמאר זיע"א האט מכבד געווען אין יאר תשי"ח צו רעדן א דרשה אויף ענגליש (זייענדיג א אמעריקאנער געבוירענער!!! און געקענט א גוטע ענגליש, וואס די אינגערישע אידן האבן דאס קיינער נישט געקענט צושטעלן) קעגן די מדינה, ווען ס'האט ביי זיין טאטע געמיינט אז די פידבע"ק איז געווען נייע שונאים און שטיצער'ס וואס זאלן סטאפן אים שטיצן, וואוינענ'דיג אין די בראונק'ס ווי אלע האבן דעמאלט'ס דארט געשטיצט דעם רעיון הציונית, און קיינער האט אים נישט פארשטאנען, נאר געשפעט פון אים, און גע'רודפ'ט, (זיי האבן גערופן זיין שול מיט א שאנד-ווארט די אראבישע שול), ער האט צוליב דעם דרשה פארלוירן מתפללים און גוטע פריינד.

עכ"פ במשך די פארגאנגענע וואך איז ער געזעצן אויף טעלעפאונען און מיטינגען, רוב שעות היום והלילה, מיט הערשט-האנטיגע אידן, ער האט נישט געוואלט זאגן קיין נעמען, ווייל ס'איז געווען צופיל פרעמדע מענטשן (ס'געווען נאך פרעמדע נישט נאר איך), אבער ער האט יא געזאגט אז דער נאוואמינסקער רבי איז זיין טאטע'ס נעפיו און מ'האלט זיך נאנט מיט אים, און אזוי אויך האט ער געלאזט פארשטיין אז ער האט אליינ'ס גערעדט צו רבני אגו"י און אדמורי"ם מפורסמים פון ארץ ישראל, און מיט נאך גרויסע שישקעס פון די אגו"י, סיי פון די חסיד'ישע און סיי פון די ליטווישע, סיי אין ארץ ישראל, און סיי פון דאהי אין אמעריקא, סיי פון אזעלכע וואס זענען ליידער פארכאפט אין די צבא (ער זאגט ער האט זיך נישט פארלאזט אויף קיינעם, נאר זיי אליינ'ס אנגערופן, און אויסגעפרעגט, און ליידער געהערט שטוינענדע פאקטן), און סיי אזעלכע וואס פרובירן העלפן די באטרעפנדע.

באמת האט ער נישט געהאלטן ביים קריכן אזוי ווייט אינדעם, אבער נאכדעם וואס מ'איז געקומען רעדן צו אים, און ער האט זיך אביסל אריין געלייגט אין די נושא, האט ער זיך אנגעטראפן לכל אורך הדרך מיט אסאך ליגנט'ס סיי אייגענ-געמאכטע מעשיות, און סיי אזעלכע האלבגעפלטשטע מעשיות, און נאך פארשינד'ס פון ביידע צדדים, און דעריבער האט ער אנגעהויבן גרונטליך דורך צו טון די נושא, זיך נישט פארלאזנ'דיג אויף קיינעם, נאר אלעס אליין אנצוקומען צום ערשטע האנט כפשוטו ממש.

אין קורצן וועל איך פרובירן דיר דא איבערגעבן וואס ער האט געזאגט (ער האט גערעדט גאנץ לאנג, און זייער גוט און ברייט ארויסגעברענגט די נקודות, אבער ס'איז מיר שווער יעצט באישון ליל זייער צו מאריך זיין דערין).

ס'דא גוטע קושיות, דער שרייט ס'יא דא א גזירה, און דער שרייט ס'נישט דא א גזירה, אבער מיט דריי פיר יאר צוריק האבן זיי אלע אגודה אדמורי"ם ורבנים פארפירט אז ס'איז דא א גזירה, איינער האט געזאגט ברבים אז קיינער זאל זיך נישט שטעלן, און אויב מ'וועט נעמען אין די תפיסות, וועט ער זיין דער ערשטער צו גיין זיצן, א צווייטער מנהיג האט געזאגט אז ער וועט ארויס שיקן מחנות פון זיינע חסידים און איבערקערן דעם שטאט, מ'איז געווען גרייט פאר א מלחמת חורמה, איז וואס איז יעצט געשעהן?, ווען איז די גזירה וואס זיי שרייען בטל געווארן, ווען און וואס האט זיך ביי זיי די זאך געטוישט, און פארוואס?

ער האט אליינ'ס געפרעגט אפאר פון די גאר גרויסע, פארוואס זיי שווייגן, און האט צוגעלייגט, למעשה דאס ווארט 'גיוס בני ישיבות' אדער 'גיוס בני תורה' איז דאך באמת א ריינע ציוניסטישע געדאנקען גאנג, ווייל למעשה אזוי ווי יעדער פארשטייט אז ווען איינער וויל גיין אין א בתי זונות, ליגט א פליכט אויף יעדער איינער וואס קען נאר, צו טון אלעס אין די וועלט אים אפצוהאלטן דערפון, די זעלבע זאך איז דא, אין דער צבא, טאר קיין שום איד נישט גיין אויף קיין שום פאל, ס'איז א צבא השמד כפשוטו, וואס מ'טוט דארט אפ דאס ארגסטע, די ג' חמורות ע"ז ש"ד און ג"ע נישט דרך משל, נאר די זאך אליינ'ס רח"ל, איז ווי מעג מען בכלל צולאזן, אז שוואכע אידן זאלן יא גיין דארט, דאס אז יענער וויל און איז מסכים, איז נישט קיין תירוץ אז מיר זאלן דאס שטיצן חלילה, און אז מ'קען אים אפהאלטן וואלט מען געדארפט אפהאלטן יעדן חילוני אויך, (ער האט געזאגט, דער חילוני טראכט אז היות ער איז א חילוני דארף ער נישט זיך וואשן קיין מים אחרונים ווייל ער טוט אסאך ארגער פון דעם, אבער אויבן אין הימל איז דאס נישט קיין חשבון, ועל כל אלה יביאך אלקים במשפט, און די זעלבע זאך איז דא, וועמען און וויפיל מ'קען אפהאלטן פון אנקומען אין צבא, ליגט א פליכט אויף ווער ס'האט א ווארט דערין, אזוי צו טון).

יעצט למעשה, זיי נעמען הונדערטער בחורים אין מיליטער, וואס איז די ענטפער פאר די הויכע שווייגעניש וואס קומט ארויס פון זיי? פארוואס טומלען זיי נישט יעצט קעגן דעם, קיינער קען נישט לייקענען און זאגן אז מ'נעמט נישט, אסאך קענען שרייען אז פאקטיש נעמט מען נישט, אבער זייערע פאקטן זענען באזירט אויף שמועות פורחות באוויר פון מקוה זיצער'ס און קאווע טרינקער'ס, אבער איך האב אליינ'ס גערעדט צו אידן וואס זענען ליידער פארכאפט געווארן אין מיליטער, און דא זיצט איינער נעבן מיר, (איך ווייס נישט ווער דער איד איז, אבער עפעס א פערזענליכקייט פון ירושלים, מיט א ספאדיק), און וועט דאס אליין באשטעטיגן (דער איד האט עפעס דערציילט אבער כ'האב נישט געהעריג אויפגעכאפט, אבער ער האט מסכים געווען צו יעדע'ס ווארט, איין זאך האב איך יא אויפגעכאפט, א מעשה וואס ער האט אליינ'ס מיטגעהאלטן פון איינער וואס איז אריין געפאלן אין צבא, און מ'האט אים ליידער מיאוס באהאנדלט ברוחניות ובגשמיות, שאכהמ"ל), איז פארוואס טוט קיינער נישט דאס אפצושטעלן, ער האב דאס געפרעגט פאר דריי גרויסע מנהיגים אין ארץ ישראל, (חוץ וואס ער זאגט אז ער האט דאס געפרעגט פון די פארשידענע משלחת'ן וואס זענען געווען ביי אים), און זיי לייקענען נישט אז ס'דא דער פראבלעם, איינער האט אים אפי' געזאגט, וואס זאל איך אייך זאגן, איר זענט דער ערשטער וואס דריקט מיר אזוי צום וואנט.

איין איינציגע תשובה האבן אים דריי מנהיגים פון א"י יא געענטפערט, אז למעשה הערשט יעצט א קאטאסטראפ"ע אין מדינת ישראל לגבי דאס גיוס, נאר זיי האבן יעצט מורא צו פארפירן ווייל זיי האבן מורא פון עפעס ערגערס (גיי ווייס וואס), און דעריבער ארבעטן זיי יעצט אונטערן טיש דאס צו מסדר זיין, אבער אויף דעם האט ער זיי געזאגט, פאר דריי יאר צוריק האט מען שוין געזאגט, אז מ'ארבייט אינטערן טיש דאס צו מסדר זיין, און אלעס וועט זיין מסודר, יעצט איז מען געוואר געווארן אז לא דובים ולא יער, מ'ארבייט נישט, די מנהיגים האבן זיך פארענטפערט פאר אים, אז זיי האבן געמיינט אז מ'ארבעט טאקע דערויף, נאר יעצט זענען זיי געוואר געווארן אז מ'האט נישט געארבעט, און יעצט פאנגט מען אן צו שוויצן דערויף.

האט ער זיי געזאגט, אויב נאר יעצט זענט איר דאס געוואר געווארן, מיינט דאס עכ"פ אז אייער'ס א ווארט טראגט נישט קיין אחריות און איר זענט נישט פארענטפערטליך פאר אייער'ס א ווארט, ווייל דריי יאר צוריק האב איך שוין געהערט די תירוצים, איז ווי ווילט איר איך זאל שווייגן און ווייטער אייך גלייבן אז יעצט וועט מען שוין יא ארבייטן? איך גיי שרייען דאס וויי געשריי פון כלל ישראל!!! און איר טיט ווי איר פארשטייט.

דערצו, זאגט ער אז ער האט גערעדט צו איינע פון די הויפט רבנים אין אגו"י, און יענער זאגט אים, - איך זעה יעצט דעם חוק הגיוס המתוקן "צום ערשטן מאל", און איך בין ערשיטערט פון וואס איך זעה דא, ממש איך האלט דאס נישט אויס, פרעגט אים דער פארשעי רבי ווילאנג ביסטו שוין דארט? זאגט ער אים אפאר יאר!!! פרעגט ער אים, וואס איז פשט אז מ'לאזט דורך אזעלכע געזעצן און מ'פרעגט אייך נישט??, ס'נישטא קיין מיטינגען צו מ'זאל מסכים זיין צו דעם צו נישט, יענער האט נישט געוויסט וואס צו זאגן, און יעצט אז דו זעסט שוין יא דער חורבן, האט ער אים געפרעגט, יעצט גייסטו שוין יא ארויסקומען זאגן ווי איך האלט?? האט אים יענער מסביר געווען אז ער קען נישט ווייל ער איז געבונדן צו זיין פארטיי.

אזוי אויך האט ער אליינ'ס מיטגעהאלטן אז ס'איז געווען א מיטינג ווי מ'האט ארויסגעלייגט 1200 פייל'ס פון באטרעפנדע וואס זענען ליידער אריינגעדרייט געווארן אין מיליטער, און אלע מיאוס'ע וועגן און טאקטיקן וואס די מדינה האט גענוצט זיי אריין צו שווערצן אין מיליטער, און דאס אזלת יד פון די מכלומרש'טע עוסקים בדבר זיי צו ראטעווען, און למעשה איז געבליבן אז זיי קענען אבער נישט ארויס קומען קעגן דעם און יענעם, צוליב פארשידענע פוילע תירוצים, און נאך פיל שווערערע קאפדרייעניש, און אויגן פארבלענדעניש.

און מ'טאר נישט פארגעסן, די מדינה רעדט אין די גאנצע וועלט בשם כל ישראל, דער גוי ווייסט נישט קיין חילוק צווישן קנאות ציונות אגודה מזרחי, אלעס איז ביי זיי איינ'ס, און אויב די מדינה האט דורך געפירט א געזעץ צו מתיר זיין דאס פארקויפן חמץ אין פסח (ווען מ'האט פארדעם אויך פארקויפט בשתיקה), מיינט דאס אז דער געזעץ איז נאר פאר איין ציל נגד ה' ותורתו, און ווען ס'איז געווען דער מצעד התועבה פאר 11 יאר צוריק, האט דער ניו יארק טיימ'ס געשריבן, אז מדינת ישראל איז די איינציגסטע לאנד אין גאנץ מיטל מזרח וואס לאזט אריין אזא שמוץ רח"ל ממש ערוות מצרים נאך ערגער ווי אין די גאנצע וועלט, און אין תל אביב איז שוין אויך געווען אזאנ'ס, און דעמאלט'ס האט מען זיך געגרייט דאס צו מאכן אין ירושלים עיה"ק, איז אויך א געוואלדיגע חילול ה', און מ'האט שוין דעמאלט'ס געדארפט ארויסגיין מאכן א וויי געשריי, (ער האט אריינגעווארפן, אז ער האט זיך דעמאלט'ס אריין געלייגט אין הלכות קידוש ה' און חילול ה', און געזאגט אז חילול ה' און קידוש ה' איז מער קעגן אידן ווי קעגן דעם גוי, ער האט דאס מסביר געווען, אבער איך גיי נישט יעצט מאריך זיין אין דעם).

און דעריבער יעצט אז ס'נעמט זיך צוזאם א ציבור אידן ארויסצושרייען דאס וויי געשריי קעגן די מדינה, דארף יעדער ירא שמים זיך דארט געפונען.ס'איז א ווייטאג אז ס'איז געווארן אריין געמישט דערין א פאליטיק, וואס וואלט נישט געדארפט זיין, און ער פארשטייט אז ס'דא אידן וואס האלטן זיך אפ צוליב דעם, אבער ער האט שטארק אויפגעפאדערט זיין ציבור צו גיין מוחה זיין קעגן די מדינת השמד, און בפרט אז די אגודה זייט שרייט אויך נישט אז ס'איז נישטא קיין גזירה, דאס פארקויפט מען נאר פאר די גאס, אבער שטילערהייט האבן זיי אים דאך מודה געווען אז ס'איז יא דא א גזירה, און אז ס'איז א קאטאסטראפ"ע, איז דא א חוב קדוש זיך צו צושטעלן דערצו.

ער האט גראדע ארויסגעברענגט, אז דער טומל ארום דער כינוס האט שוין אויך אסאך אויפגעטון, און וויפיל מ'זעהט ווי ס'רודערט א וועלט, פארשטייט מען נאר ווי וויכטיג דאס איז.

צום שלוס האט ער צוגעלייגט א מעשה, וואס ער האט אליינ'ס גערעדט מיט דעם פארשוין וואס זיצט אין מיליטער (ער האט גערעדט צו אפאר וואס זענען דארט, - אויב פארציילט למשל וועגן פסח, אז א סאלדאט וועמען מ'האט צוגעזאגט אז ער וועט קענען פירן אלעס על דרך התורה, האט געוואלט פירן א סדר, האט מען אים נישט געלאזט, און ווען ער האט זיך שוין ענדליך אליין מסדר געווען עפעס מצות, און געוואלט פירן א שטיקל סדר נאכן פארפירן אז מ'מוז אים צושטעלן דאס וואס מ'האט זיך פארפליכטעט פאר אים, האט מען אים געלאזט זיצן, אבער נישט געלאזט זאגן קיין הגדה וכו' וכו', ער איז אריין אין פרטים, אבער איך קען שוין נישט זייער מאריך זיין, ער האט אויסגעפירט, אז פאר די וועלט ווייזט מען בילדער ווי מ'פירט שיינע סדרים אין מיליטער, אבער דאס איז נאר פאר די פיקטשעס, אבער למעשה לאזן זיי נישט צו קיין שום פרומקייט דארט).

עכ"פ פארציילט אים יענער איד, אז ער דאוונט אין די שטיבלאך אין ירושלים, און יעדן טאג איז צוגעקומען צו אים א איד (ער האט געזאגט א נאמען פון א חסידות, און ער קען דעם איד), און אים פארדרייט א קאפ, ער זאל זיך שטעלן אין מיליטער, דער איד האט געזאגט פאר דעם פארשעי רבי אז ער האט אסאך מאל נישט געהאט קיין ברויט צו לייגן אויפן טיש פאר זיינע קינדער, און יענער פארשוין האט אים פארשפראכן אז ער קען ארבעטן אין צה"ל פאר פרנסה, ער וועט גארנישט דארפן טון, מ'וועט אים געבן עפעס א קלייניקייט צו טון, און ער וועט ווערן שיין באצאלט, און קענען שפייזן זיינע קינדער, נאך א לענגערע צייט איז ער אריין מיט אים אין א דין ודברים, וואס איך אין צבא, מ'וועט מיר דארט אפ'שמד'ן, האט אים דער פארשוין געזאגט, זארג דיך נישט, מ'וועט דיר מאכן פאר א משגיח כשרות, עכ"פ נאך א לענגערע צייט האט ער זיך געלאזט איינרעדן, און ער האט זיך געשטעלט, ווען יענער פארשוין איז אים מסדר צו זיין א משגיח כשרות, - דער איד האט נישט געכאפט, אבער פארשעי רבי האט אים געפרעגט, - ווי אזוי האט יענער פארשוין (וואס קוקט אויס ווי סתם עפעס א חסיד'ישע איד'ל) געקענט מסדר זיין פאר דיר אין די צבא, ווי אזוי האט ער א ווארט דארט ?, אבער דער איד האט נישט געוויסט צו ענטפערן.

עכ"פ דערציילט ער ווייטער, אז דארט איז דא כשרות אזוי ווי אין צפון קארי"א איז דא פריישאפט, ממש מ'מישט בשר בחלב, טריפות לרחצה, ער האט אנגעהויבן פארפירן, האט מען אים געסטראשעט אלעס וואס דרויעט אויף אים אויב ער וועט מאכן א טומל, איז ער געגאנגען צו יענער פארשוין וואס האט אים אריין געדרייט, זאגט אים יענער וואס ווילסטו?, האסט פרנסה, מאך טאקע א שווייג.

דער פארשעי'ער רבי שליט"א האט אויסגעפירט, ער האט אליינ'ס געפרעגט יענער פארשוין, ווי אזוי ער האט געקענט מסדר זיין אין צבא מ'זאל יענעם צושטעלן דעם פאזיציע, און יענער האט געדרייט מיט די צינג, נאר ארויסגעברענגט דאס חסד וואס ער האט אויפגעטון, אז צוליב אים האבן יונגע קינדער וואס צו עסן, וכו', אבער למעשה האט דער פארשעי רבי שפעטער געטראפן אין דעם ביכעלע ווי ס'דא די בילדער פון די אלע ציידים (פאנגער"ס), יענעמ'ס בילד, און אלעס איז שוין געווען פארענטפערט.

עכ"פ משה איך האב שוין צופיל מאריך געווען, איך האף אז די נקודות זענען דיר גענוג קלאר,

גראדע נאך מ"מ האט זיך דארטן פארקויפט טיקעט'ס צום כינוס אינגרויסן.

זיי געבענטשט א גוטע וואך.
איר זאלט לעבן ווי לאנג איר ווילט, מיט נאך פופצן מינוט, נישט אלעס דארף גיין פונקטליך וויאזוי דו ווילסט!‎

אוועטאר
אלט מאנרא
שר האלפיים
תגובות: 2215
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מאי 30, 2016 11:37 am
לאקאציע: צווישן גראז און ביימער

תגובהדורך אלט מאנרא » זונטאג יוני 11, 2017 11:33 am

דעת כ"ק אדמ"ר מפארשעי שליט"א
צוגעלייגטע
תוכן דעת כ''ק אדמו''ר מפארשעי שליט''א - בענין כינוס הרבבות-.pdf
(57.68 KiB) דאונלאודעד 246 מאל
איר זאלט לעבן ווי לאנג איר ווילט, מיט נאך פופצן מינוט, נישט אלעס דארף גיין פונקטליך וויאזוי דו ווילסט!‎

אוועטאר
אורח הכבוד
שר האלף
תגובות: 1014
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 27, 2016 10:21 am
לאקאציע: פרוזדור (עולם הזה)

טעגליכער דער איד א' שלח, י"ז סיון תשע"ז

תגובהדורך אורח הכבוד » זונטאג יוני 11, 2017 11:43 am

יומה הגדול של היהדות החרדית: היסטארישער ״כינוס רבבות להצלת יהדות ארה״ק״ היינט זונטאג אינעם גיגאנטישן ״בארקלעיס סטאדיום״ אין ברוקלין

ניו יארק. — "מי לה' אלי" - הגיע היום, אט איז שוין אנגעקומען דער טאג פון זונטאג פרשת שלח, יומה הגדול של יהדות אמעריקע, ווען דאס חרדישע אידנטום אין אמעריקע וועט אויפ'ן פארלאנג פון די גדולי ישראל האמיתיים בארץ ובגולה ארויסגעבן דעם ביטערן וויי-געשריי איבער דער שרעקליכער גזירה פון "גיוס" און שעת השמד וואס באדראעט די עקזיסטענץ פון כלל ישראל אין ארה"ק, און מ'וועט זיך צונויפקומען אין די רבבות אין די נאכמיטאג שטונדן אינעם מעגא-ריזיגן ״בארקלעיס סטאדיום״ אין ברוקלין ביים "כינוס הרבבות" פונעם יהדות החרדית.

אין די לעצטע פאר טעג זענען דערשינען מכתבי קודש וזעקה פון די גרעסטע מאורי ישראל, סיי מארצות הגולה און סיי פון ארה״ק, רבנים, אדמורי״ם, ראשי ישיבות, ועל צבאם דער גדול הדור כ״ק מרן הגה"ק גאב״ד ירושלים שליט״א, וועלכע פאדערן אויף דעם כלל ישראל, צאו והפגינו להעביר את רוע הגזירה, און דעם מורא'דיגן פליכט וואס ליגט אויף יעדן צו נעמען אנטייל אין דער מחאה למען כבוד שמים.

היינט זונטאג אינדערפרי שפילן זיך אפ די לעצט-מינוטיגע צוגרייטונגען דורך די ראשי העסקנים, מיט א הויפט-קאנצעטראציע אויף דער מאסיווער ״טראנספארטאציע״ אונטערנעמונג, ארויסצוברענגען די רבבות ישראל צו מקדש זיין שם שמים ברבים.

לתועלת הציבור לייגן מיר דא ביי עטליכע אנווייזונגען. ס׳איז זייער וויכטיג דער ציבור זאל בעפאר׳ן ארויספארן דורכלייענען די געדרוקטע פלאקאטן פון די אנווייזונגען פאר דער אייגענער באקוועמליכקייט און הצלחה פון דעם כינוס.

• די עסקנים מעלדן און בעטן פון טעגליכן ״דער איד״ קלארצושטעלן, אז היות פון וויליאמסבורג און בארא פּארק איז גאר לייכט צוצוקומען דורך דער "סאבוועי", זאל דער עולם זען צו ניצן בלויז דאס, און נישט קומען מיט פריוואטע קארס, ווייל דער בארקלעיס פארמאגט נישט קיין אייגענע פארקינג, און די סאבוועי שטעלט צו די שנעלסטע און באקוועמסטע רייזע אהין, ארויסקומענדיג גאר נאענט צום זאל, אן דארפן פארברענגען איבריגע צייט אין די פארנומענע גאסן צו זוכן פארקינג.

• ווי די עסקנים באטאנען הייבט זיך דער מעמד אן 2:30 שארף אויפ'ן זייגער! מ׳דארף דארט זיין פריער, ווייל די זיכערהייטס מאסנאמען זענען זייער שטרענג און יעדער דארף דורכגיין א מעטאל-דעטעקטאר בעפאר׳ן אריינקומען אינעם סטאדיום. איז דעריבער זייער וויכטיג צו קומען באצייטנס און קענען מיטהאלטן דעם געהויבענעם כינוס לשם שמים מרישא ועד גמירא!

• דער בארקלעיס סטאדיום איז אויסגעשטאט מיט א מעכטיגן עירקאנדישאן סיסטעם און עס וועט זיין אי״ה פיין אפגעקילט במשך דעם גאנצן מעמד.

• ס׳איז שטארק ראטזאם אז יעדער זאל זיך מיטברענגען ״לייכטע טעימה״ און ״קאלטע וואסער״, צו האבן ביי זיך, אין א בעג וואס איז נישט גרעסער ווי 10 x 10 אינטשעס.

אומגעהויערע כוחות ווערן אינוועסטירט אין דעם חלק פון "פּרסום", אז ס'זאל ארויסקומען די מטרה פון דעם כינוס פאר דער גאנצער וועלט קבל תבל ומלואה. פראפעסיאנאלע פי-אר מומחים זיצן היינט איבער׳ן טאג צו באגלייטן די הסברה, מינוט צו מינוט, לויט ווי די אנטוויקלונגען קומען אריין. ס'איז אצינד אויך אין א געוויסער זין "מלאכתו נעשית ע"י אחרים", ווען די רעליגיעז-ציוניסטישע פּאליטישע ארגאנען פון א״י און די דארטיגע מידיא-קוועלער האבן ארויפגערוקט דעם עצרת צום סאמע שפּיץ פונעם סדר היום איבער גאנץ ארץ ישראל, וואו דער כינוס שאקלט און צעטרייסלט דאס חרד׳ישע אידנטום אויף א פרעצעדענטלאזן פארנעם.

גרייטן זיך צענדליגער טויזנטער אידן איבער גאנץ גרעיטער ניו יארק אין די יעצטיגע שטונדן בדחילו ורחימו ארויסצופארן ממקומות מושבותיהם אנטיילצונעמען ביי דעם מעכטיגן כינוס הרבבות און מאניפעסטאציע פון כבוד שמים, בראשות גדולי ומאורי ישראל, וואו עס וועט דעמאנסטרירט ווערן פאר תבל ומלואה, פאר דער אידישער און אלגעמיינער גאס, קלאר און אומצוויידייטיג: כלל ישראל שטעלט זיך אנטקעגן דעם גזירת שמד פון "גיוס" אין אלע אירע פארמען, און וועט קעמפן ביז'ן ענדגילטיגן ביטול הגזירה בעז"ה.

איש בל יעדר!
כללו של דבר: האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם הבא, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו.
(מסילת ישרים פרק א')orechhakuved@gmail.com

אוועטאר
לחם לשובע
שר האלפיים
תגובות: 2358
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג דעצמבער 01, 2016 4:20 am

תגובהדורך לחם לשובע » מאנטאג יוני 12, 2017 7:45 am

אן אטאקע קעגן די כינוס אין די ביליגע אזויגערופענע חרדי'שע מרכז עניינים צייטונג
צוגעלייגטע
merkaz.jpg
merkaz.jpg (74.81 KiB) געזעהן 3951 מאל
mmm.jpg
mmm.jpg (71.61 KiB) געזעהן 3951 מאל
merkaz1.jpg
merkaz1.jpg (129.28 KiB) געזעהן 3951 מאל

אוועטאר
קוועטש
שר חמישים
תגובות: 55
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג יולי 31, 2009 1:29 pm
לאקאציע: אין בית המדרש

תגובהדורך קוועטש » מאנטאג יוני 12, 2017 9:40 amTENS OF THOUSANDS OF ULTRA-ORTHODOX JEWS IN NEW YORK PROTEST IDF DRAFT LAW
NEW YORK - Close to 20,000 Orthodox Jews gathered on Sunday at the Barclays Center basketball arena in Brooklyn to protest the Israeli law mandating Orthodox conscription into the IDF, which they described as “Israel’s persecution of religious Jews”.

Rabbi David Niederman, who serves as a liaison for the Central Rabbinical Congress, one of the groups involved in the event, told The Jerusalem Post that he views Orthodox conscription to the army as a violation of religious freedom.

“Since 1948, when the government was founded, they understood that there is such a thing as [Yeshiva] students who are studying and they are exempt of military services,” he said. “But for the past few years [Israeli politicians] have been trying to tighten the screw, and basically forcefully recruiting and forcefully bringing them in for military service, to which they object.”

“Unprecedented things happened: there are people who protest those conditions, people who are upset that [Israel] violates their right to their religious adherence,” Rabbi Niederman added. “When they go out and speak their minds, they are badly beaten.”

The rally, lead by members of the anti-Zionist Satmar Hasidic group almost entirely in Yiddish, took place amid unrest in ultra-Orthodox neighborhoods of Jerusalem, where violent protests have erupted in the past months, over the same issue.

Organizers have been touring New York City in trucks with large displays promoting the cause. In addition, they published a video ad showing Orthodox Jews being beaten and arrested by Israeli police, painting Israeli authorities as cruel and discriminatory.

“We are here, starting this campaign and making sure that the world knows that unfortunately Orthodox Jews are being persecuted because of their religious beliefs,” Rabbi Niederman told The Post. “This harassment of freedom of religion, freedom of assembly and speech must stop. We demand this from other countries, so we definitely demand it from a country that calls itself the Jewish state.”

When asked why Orthodox Jews shouldn’t serve in the army, as they live in Israel, he answered that the issue of the country’s draft laws is not about manpower.

“They don’t need manpower to secure their borders,” he said. “There is a hidden agenda here to try to change what the Jewish community believes in, forcing them to change their religion and culture.”

Despite the anti-Zionist nature of Sunday’s gathering and the Satmar group in general, Rabbi Niederman wished to make clear: “We are not anti-Israel,”

“We pray three times a day and we are yearning for the time that we are going to come back to Israel. It will be a time of freedom, no fights, and people will be there to worship Hashem,” he said. “Our message to the government of Israel is that we are here, we will continue to be here and nobody is going to force us to change.” [JPOST]

http://www.jpost.com/Diaspora/Tens-of-thousands-of-US-Orthodox-Jews-protest-IDF-draft-law-496597
ווי גרינטליכער די קוועטש איז אלס זאפטיגער איז צו קענען געניסן פון איר

אוועטאר
יום אחד
שר מאה
תגובות: 212
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג דעצמבער 09, 2014 11:17 am

תגובהדורך יום אחד » מאנטאג יוני 12, 2017 10:09 am

ב''ה, אלע לינקע צייטונגען אין י''א באשרייבען עס און דייקא אין גאנץ א פאזעטיווע וועג, די רעכטע שפרינגען מיט שוים (אין מיט רעכט די קויל איז געלינגען). דאס ווייזט אז אויב מ'נעמט אויף פראפעשינעלס און נישט יעדער שמויגער גיט סטעטמענטס פארן פרעס קומט מען אן אסאך ווייטער.
אי אפשר שתקרא עבודת עבד, אלא כשגוף הדבר זר בעיניו. :שם משמואל

אוועטאר
יום אחד
שר מאה
תגובות: 212
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג דעצמבער 09, 2014 11:17 am

תגובהדורך יום אחד » מאנטאג יוני 12, 2017 10:13 am

נגד גיוס חרדים - גם בניו יורק
כ-15 אלף מפגינים השתתפו בעצרת שארגן אחד הפלגים של חסידות סאטמר הקיצונית, נגד גיוס חרדים לצה"ל. "חוטפים את בנינו ומכניסים אותם לתוך צבא השמד", אמר האדמו"ר מסאטמר והוסיף ביקורת על מנהיגי המפלגות החרדיות בישראל: "מאז שנעשו חלק מהממשלה וקיבלו תקציבים הם לא רואים את האמת"
יאיר שרקי, כתב לענייני דתות | חדשות 2 | פורסם 12/06/17 12:19
תפס את הנער גונב וקעקע על מצחו משפט נוראי
תפס את הנער גונב וקעקע על מצחו משפט נוראי
למה חינוך גופני הוא המקצוע הכי חשוב בביה"ס?
למה חינוך גופני הוא המקצוע הכי חשוב בביה"ס?
איטס בריטני ביץ': האאוטפיטים הבלתי נשכחים
איטס בריטני ביץ': האאוטפיטים הבלתי נשכחים
בכירי ליכוד חגגו הוצאת ספר שמכנה את ערביי ישראל "טפילים שיונקים מעטיני המדינה"
רץ ברשת
בכירי ליכוד חגגו הוצאת ספר שמכנה את ערביי ישראל "טפילים שיונקים מעטיני המדינה"
(הארץ)
להיט עולמי: "וונדר וומן" גרף 223 מיליון דולר ברחבי הגלובוס בסופ"ש הראשון שלו
רץ ברשת
להיט עולמי: "וונדר וומן" גרף 223 מיליון דולר ברחבי הגלובוס בסופ"ש הראשון שלו
(כלכליסט)
טעויות שאתם עושים עם כסף בחו""ל
רץ ברשת
טעויות שאתם עושים עם כסף בחו""ל
(תכל׳ס - מגזין ישראכרט)
עצרו הכל: השיר של ספיר סבן יגרום לכם לבכות
Play Video
עצרו הכל: השיר של ספיר סבן יגרום לכם לבכות
הצרות של שרונה: השוכרים נוטשים - הרווח נפל ב-70%
רץ ברשת
הצרות של שרונה: השוכרים נוטשים - הרווח נפל ב-70%
(TheMarker)
Recommended by


המלצות נוספות

אדומה מבושה: הפאדיחה שקתרין הייגל לא תשכח אדומה מבושה: הפאדיחה שקתרין הייגל לא תשכח אדומה מבושה: הפאדיחה שקתרין הייגל לא תשכח
בית המשפט העליון באיטליה: דון קורליאונה ראוי למות בכבוד רץ ברשת בית המשפט העליון באיטליה: דון קורליאונה ראוי למות בכבוד (הארץ)
האם קפה בריא או מזיק? מנפצים את המיתוס רץ ברשת האם קפה בריא או מזיק? מנפצים את המיתוס (מעריב)

גם בניו יורק מפגינים נגד גיוס לצה"ל: כ-15 אלף חרדים הפגינו אמש (ראשון) בברוקלין נגד ״גזירת הגיוס״. את העצרת שנערכה באיצטדיון "ברקליס" בברוקלין, ניו יורק, ארגן אחד הפלגים של חסידות סאטמר הקיצונית והשתתפו בה גם חברי קהילות חרדיות נוספות. "אחינו צועקים אלינו", אמר האדמו״ר מסאטמר, שהיה הנואם המרכזי באירוע, על סוגיית גיוס החרדים. "גדלנו בנים ברוב יגיעה ועכשיו חוטפים אותם מחיק אבותם ומכניסים אותם לתוך צבא השמד".

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

״התכלית של האסיפה היום היא להכריז לכל היהודים בארצינו הקדושה - אתם לא לבד", הוסיף האדמו"ר. "אנשים, אחים אנחנו, שתדעו שיש אלפים ורבבות מישראל שעומדים לצידכם ורוצים לקחת חלק במסירות הנפש שלכם, ובמלאכת קידוש השם שאתם עושים. שתדעו כי כל כלי יוצר עליך לא יוצלח, לא יעזרו מעצרים ורדיפות. כלום לא יצליח לשבור את כח הקדושה ואת הכח של מסירות הנפש שלכם".
אולם ברקלי בברוקלין התמלא חרדים אולם ברקלי בברוקלין התמלא חרדים

״לפני כחמש שנים כשגזירת גיוס בני הישיבות שוב חזרה, הציבור החרדי כולו הכריז כי מדובר בגזירת שמד ולחמו נגד זה", אמר האדמו"ר וביקר את המפלגות החרדיות בישראל. "עכשיו כשהפכו להיות חלק מהממשלה והתחילו לקבל תקציבי עתק, הם לא יכולים לראות את האמת, כי השוחד יעוור עיני חכמים. יש ממש איסור לכתוב אודות הגזירה כי יש סכנה אדירה שבחורי ישראל יפלו לצבא, זה ברור שאם לא היו מקבלים את התקציבים כולם היו צועקים נגד הגזירה ונגד עקירת הדת".

חשוב להדגיש, בחברה החרדית בישראל לא תמכו בהפגנה. מנהיגים ורבנים הובילו מהלך מאוד גדול, על מנת למנוע את העצרת. מדובר בזרם קיצוני שפועל נגד הזרם המרכזי בחברה החרדית, שלפיו אין גזירת גיוס ואין על מה להפגין. בעקבות פעילות הרבנים מישראל, הנוכחות בעצרת הייתה קטנה בהרבה מהצפי. מטרתם של מארגני המחאה הייתה להביך את ישראל אל מול האמריקנים, הם הקרינו סרטונים ערוכים בו מוצגים לכאורה מקרי אלימות של המשטרה.
אי אפשר שתקרא עבודת עבד, אלא כשגוף הדבר זר בעיניו. :שם משמואל


צוריק צו “אקטועלע נייעס”

ווער איז אונליין

באנוצערס וואס דרייען זיך דא: נישטא קיין איינגעשריבענע באנוצערס און 2 געסט