א צוויי-טויזנט-יאריגער געוויין

עקסקלוסיוו: ארטיקלען און אנאליזן

אחראי: אחראי

אוועטאר
גלייכגילטיג
שר חמש מאות
תגובות: 547
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג סעפטעמבער 03, 2012 5:23 pm
לאקאציע: ששש.. ס'גילו!!

א צוויי-טויזנט-יאריגער געוויין

תגובהדורך גלייכגילטיג » מיטוואך יולי 30, 2014 11:36 am

איכה ישבה בדד?! העיר רבתי עם היתה כאלמנה?! מיט די ווערטער פון ירמי-ה הנביא, וועלכער האט מקונן געווען אויפ'ן שרעקליכן חורבן וואס ער האט צוגעזען מיט זיינע אויגן, נאכן אזוי לאנג שרייען און מוסר זאגן די אידן אז עס וועט קומען א חורבן, מיט די זעלבע ווערטער קלאגן מיר היינט, ווען מיר זעצן זיך אנידער אויף דער ערד אין דעם ביטערן נאכט פון תשעה באב, די נאכט וועלכע איז שוין באשטימט געווארן אלס א בכיה לדורות מיט איבער פיר טויזנט יאר צוריק.

זעצט מען זיך ווידעראמאל אראפ אויף דער ערד. אין בית המדרש איז האלב טינקל, דער גייסט אנידערגעשלאגן, מען ברומט זיך אונטער די ווערטער פון די קינות מיט די באקאנטע טרויערדיגע מעלאדיעס. דא און דארט זעט מען נאך אידן וועלכע כליפען אויפ'ן קול און לאזן טרערן נאכאנאנד. אנדערע זיצן סתם מיט אנידערגעשלאגנקייט און שפירן ווי דער קוואל פון טרערן איז אויסגעטריקענט. דאס הארץ פארקנאקט, דאס לשון פארשטומט און די מוסקלען פארקרעמפט. מען שפירט ווי דער אבל וואס לעכצט כאטש צו קענען וויינען אויף זיין פארלוסט אבער ווי צו להכעיס וויל מער קען טרערן נישט קומען.

מען זאגט איבער די הארצרייסענדע ווערטער פון דעם געטליכן פייטן רבי אליעזר הקליר, מען לאזט א קרעכץ אויף די טרויערדיגע קלאג-רייד פון רבי שלמה אבן גבירול, און מען טרייסט זיך מיט די בעקענדע ווערטער געמישט מיט האפענונג פון דעם גרויסן רבי יהודה הלוי מחבר ספר הכוזרי.

*

מען גייט דורך איין קינה נאכן צווייטן; מען דערמאנט די פילע צרות און מיטמאכענישן וואס עס איז אויף דעם כלל ישראל דורך זינט מיר זענען פארטריבן געווארן מבית חיינו. "גולה אחר גולה גלתה יהודה": אין יעדער גלות, אין יעדער לאנד, אין יעדער תקופה דורכאויס דעם באלד-צוויי-טויזענט-יאריגער גלות, זענען מיר געזיצן אויף דער ערד און זיך אונטערגעברומט אט די זעלבע מעלאדיעס און געטרויערט אויף די כסדר'דיגער המשך פונעם גלות, מיט אירע פרישע יסורים און מיטמאכענישן.

אונטער דעם גרויזאמען אנדרינוס קיסר שחיק טמיא, האט זיך דער דערשראקענער מיטגעמאכטער איד, וועלכער איז אין זיינע יוגענט יארן געווען א לעבעדיגער עדות צו דעם ביטערן חורבן הבית און די מאוימ'דיגע צרות, אנידערגעזעצט אויף דער ערד, ווען ער ציטערט פאר זיין לעבן, צוליב די גזירות השמד וואס יאוועט אין די גאסן.

ער האט נישט געדארפט זאגן דעם 'קינה' פון ''על אלה אני בוכיה'', וואו עס ווערט דערמאנט די גרויזאמע רשעות'דיגע הריגות אויף די ארזי הלבנון, אדירי התורה, די עשרה הריגי מלכות, ווייל ער האט דאס צוגעזען מיט זיינע פליישיגע אויגן. ער האט מיטגעלעבט ווי מען פארכאפט זיינע הייליגע רבי'ס, די הייליגע תנאים, פאר'ן בלויזן חטא פון מפיץ זיין תורה און מסמיך זיין זייערע תלמידים אז די תורה הקדושה זאל האבן אן עקזיסטענץ, און דערנאך האט מען זיי אומגעברענגט מיט די ברוטאל'סטע מיתות משינות, וואס שוידערט נאך ביזן היינטיגן טאג ווען מיר ליינען די קינה.

דער זעלבער אידעלע האט געיאמערט מיט געוויין, סיי ווי אויפ'ן פלאנעט ער איז נאר פארווארפן געווארן; אונטער די רומישע הערשאפט ווי אונטער די פערסישע, אונטער די קריסטליכע בישאפן ווי אונטער די מסולמענער שעיכען. איבעראל האבן זיי געוויינט א פרישער געוויין על עם השם אשר נפלו בחרב, אויף די קדושים וטהורים שמסרו נפשם על קדושת השם.

אין מזרח אייראפע האט דער אידעלע זיך געזעצט צום קינות-זאגן, ווען די אש אין וואס ער האט געטינקן די אייער ביים סעודת המפסקת האט געקענט זיין די אש פון זיינע נאנטסטע וועלכע זענען פארברענט און געהארגעט געווארן מיט די מיתות משונות דורך די פאנאטישע מאסן פון די קרייץ-ציגלער. ווי נאר עס איז געווען א איד פון שפייער ביז מאגענצא ביז ווערמייזא האבן זיי מיטגעלעבט אויף די אייגענע הויט דאס וואס מיר זאגן נאך מיט שרעק עד היום אין די קינה פון "מי יתן ראשי מים ועיני מקור נוזלי" וואס עס האט מחבר געווען רבי קלונומוס בן יהודה.

מיט א קורצע צייט שפעטער האט דער מהר''ם מרוטנבורג מקונן געווען דעם "שאלי שרופה באש", ווען די אויבי התורה האבן הונדערטער גמרות אריינגעווארפן אין ברענעדיגן פייער. אין קאמפ קעגן דעם איד און זיין באשעפער האבן די רשעים אריינגענומען אויך דעם דריטן רינגל אינעם בונד, דאס איז אונזער הייליגע תורה, דער תורה שבעל פה, וואס איז געווען ווי א דארן אין אויג פאר די העסליכע קירכעס.

אין די טינקעלע קעלערן אין שפאניע האבן זיך ווידער אראפגעזעצט די פארפלאגטע אנוסים מיט פאכעדיגע הערצער ציטערנדיג פון די גרויזאמע אינקוויזיציע און נישט וויסנדיג וואס די קומענדיגע מינוט וועט ברענגען, און געקרעכצט זייער לעבעדיגע קינה אויף זייער חורבן, מיטהאלטנדיג דעם שרעקליכן גירוש ספרד און די טעגליכע פייערונגען, ווען זייערע אידישע ברודער רייכערן און גייען ארויף לעבעדיג אין פלאמען אויפ'ן שייטער-הויפן אויסשרייענדיג מיט שטאלץ דעם 'שמע ישראל', און אויסגייענדיג אויף קידוש שם שמים.

מיט אנגסט אין ציטער האבן דער אידעלע צאפעלדיג געטרויערט אויף דעם חורבן הבית און אויף דעם חורבן פון צענדליגע אידישע קהלות אין די יארן פון ת''ח ות''ט, דורך די טרויעריג-בארימטע קאזאקן בראש פון דעם רשע מרושע כאמעלניצקי ימ''ש, וועלכע האבן אויסגעשאכטן טויזענטער מענער און פרויען, פיצלעך קינדער און יונקי שדים שלא חטאו מיט אלע סארט מיתות משינות.

דאס אומאויפהערליכער געוויין האט פארגעזעצט אונטער די אונטערדריקונג פון די סאדיסטישע פריצים און גראפן, וועלכע זייער גרעסטע שמחה איז געווען זיך צו איזדיעקעווען אויף די אומבאשיצטע אידעלעך. דאס געוויין האט ארויסגעשריגן די מיטמאכענישן פון דעם שה פזורה אונטער די יאך פון בלוט-דארשטיגע גלחים וועלכע האבן אנגעהעצט זייערע אנגהענגער מיט אויסגעטראכטע בלוט-בלבולים וועלכע האבן געפירט צו רשעות'דיגע פאגראמען אדער ביטערע גירושים.

דער 'או לבנים שהגלו מעל שולחן אביהם' האט נישט געדארפט קיין בעסערן משל אין רוסלאנד אונטער דעם רשע צאר ניקאליי, ווען טויזנטער צארטע קינדער וועלכע האבן נישט געוואוסט פון קיין שלעכטס, זענען מיט רשעות פארכאפט געווארן פון די שויס פון זייערע ווארימע עלטערן, צו דינען אלס קאנטאניסטן און זיי פארוואנדלען אין טריקענע, פארשמאכטע גייסטער.

פארשטופט אין די באראקן אין די ארבעט'ס און קאנצעטראציע לאגערן אין אוישוויץ, טרעיזנשטאט, סאביבאר און טראבלינקע, און איבעראל אויף דעם בלוט-דורכגעווייקטן-אייראפעישן קאנטינענט האט דער פארפייניגטער איד אנטבלויזט פון זיין ווארימע פאמיליע, וועלכע זענען נארוואס ארויף מיטן רויעך אין די גאז-קאמערן, געברומט זיין אייגענע קינה.

דער אכזר און אשמדאי פונעם יאר טויזנט אדאלף היטלער ימ''ש האט באוויזן צו פארשאטענען אלע פריערדיגע צרות ומכאובים פונעם עם ישראל, און שאפן א נייעם אפטייטש אויף דעם ביטערן גלות. מיט די ערגסטע פייניגונגס-מיטלען האבן זיי אויסגעלייטערט אידישע נשמות ביזן אפטיילן זייער זעהל פון די פארפייניגטע גופים.

די זעלביגע זאלציגע טרערן האט זיך געגאסן אין דעם נאכט אינעם פראסטיגן סיביר אונטער דעם אייזערנעם פארהאנג פון דעם טיראן סטאלין ימ''ש, וואו דער גלות איד האט ווידער געקרעכטצט פון זיין פיל פיין, געקעמפט צו אויפציען אידישע דורות, און זיך געשלאגן מיט דעם שרעקליכן שטן פון קאמוניזם.

*

אינעם היינטיגן דור ווען אויסערליך שלאגט מען אונז נישט, מען הארגעט נישט קיין מענטשן אויף די גאסן, אויבנאויפיג לאזט מען אונז ע''פ רוב לעבן ווי אידן, איז אבער די גלות הפרט, די באהלטענע גלות, וואס יעדער שפירט ביי זיך אין הארץ, טיפער און ווייטאגליכער פון סיי וועלכער צייט.

במסתרים תבכה נפשי. אן אינערליכע צער וואס צעפליקט דאס וועזן. די געפיל פון אומזיכערקייט, שרעק, צרות און יללות וואס הערט זיך פון אלע ווינקלען. דאס געוויין פון די שטערבליכע חולים ל''ע וועלכע וואלגערן זיך מיט יסורים און די שפיטעלער; פון די יושבי חושך וצלמות וועלכע זיצן אין פינסטערן טורמע און האבן קיין לעבן נישט; די איינזאמקייט און צעריסנקייט פון יתומים'לעך און יתומות, פון טויטע ווי לעבעדיגע עלטערן, רייסט טיף טיף אין הארץ און ניטאמאל קען מען דאס אנכאפן און אפשאצן.

דאס שטילער געוויין פון פארביטערטע חולי נפש. צווישן זיך און זיך-זעלבסט איז דער אידעלע פארשלאסן און געפאנגען שווימנדיג אין ענדלאזע צער, מען איז געפאנגען אין א שרעקליכער גלות. וואו איז דער צוים? פון וואו קריכט מען ארויס?

עס בוזשעוועט ווינטן פון אסימילאציע, שטורעם-ווינטן פון כפירה און זוהמה, ביטערע נסיונות פון דער ברייטער גאס, יעדער פארעם פון נסיון וואס איז נאר געווען זינט בריאת העולם פארקערפערט אין איין אומשולדיגע כלי. און צו אלעם זענען מיר פארטעמפט: מען שפירט נישט, מען כאפט נישט, עס וויינט זיך נישט, עס ברעכט זיך נישט איבער דער גלייכגילטיגקייט.

לאמיר וויינען אזוי הויעך אז דאס זאל שוין זיין דער ענדגילטיגער געוויין וואס וועט דורכברעכן די לעצטע מויערן! אוי טאטע... עד מתי? איז נאך די ענדע ווייט? מיר קענען נישט מער!... פארקוק אויף אונזערע חטאים! פנה נא אל התלאות ואל לחטאות!

"יודע בגוים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך". מיר זאלן שוין דערלעבן א נקמה אין אלע שונאי ישראל! תבא לפניך אנקת אסיר! מיר זאלן שוין זוכה זיין צו די לעכטיגע טעג! די טעג וואס וועט אונז מאכן פארגעסן פון אלע פארגאנגענע שלעכטס. די טויזנטער יארן צער וועט אונז אויסקוקן ווי אן אויגן-בליק פון אסאך גוטס. או טאטע!! מהר אהוב כי בא מועד!!
איך שרייב נישט אונטער בשום אופן!!!

להודיע
שר האלפיים
תגובות: 2462
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג מאי 27, 2014 11:09 am

תגובהדורך להודיע » מיטוואך יולי 30, 2014 11:43 am

האמיר שוין מיט וואס צוצוגיין צום טרויעריגן טאג.

א מייסטער ווערק, הערליך און רירנד ביז גאר, וואו נעמט מען אזא שריפט ?

אוועטאר
צווייפעל
שר שלשת אלפים
תגובות: 3604
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוקטובער 16, 2012 12:15 pm

תגובהדורך צווייפעל » מיטוואך יולי 30, 2014 11:45 am

כלל ישראל׳ס היינטיגע פראבלעמען זענען ווי קיינמאל בעפאר, משיח זאל א ודאי קומען ווי פריער.

עניוועי א גרויסן יישר כח, זייער גוט געשריבן.

פיטום
שר האלפיים
תגובות: 2831
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מאי 19, 2014 9:02 pm
לאקאציע: אינעם קאמפאט לכ' חאמיש אסער

תגובהדורך פיטום » מיטוואך יולי 30, 2014 12:20 pm

בעתו ובזמנו....
זייער רירענד און הארציג
אם ברצונך לקרוא לעוזרת
לחצי כאן
ואם הוא אינו בא - עשי זאת בעצמך...

אוועטאר
Alien
שר חמש מאות
תגובות: 823
זיך איינגעשריבען אום: פרייטאג פאברואר 04, 2011 12:54 pm
לאקאציע: אין מיין UFO

תגובהדורך Alien » מיטוואך יולי 30, 2014 12:51 pm

פיטום האט געשריבן:בעתו ובזמנו....
זייער רירענד און הארציג
Alien
פה לבנה יצ"ו

המבואר
שר העשר
תגובות: 16
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג יולי 10, 2014 6:31 pm

תגובהדורך המבואר » מיטוואך יולי 30, 2014 12:55 pm

א מייסטער ווערק, הערליך און רירנד ביז גאר.

אוועטאר
א גראם מיט טעם
שר שלשת אלפים
תגובות: 3836
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג מאי 23, 2013 8:40 pm
לאקאציע: אויף א שפאציר, פונעם מח צום פאפיר

תגובהדורך א גראם מיט טעם » מיטוואך יולי 30, 2014 1:21 pm

איך בין ספיעטשלעסס!!
א מעסטערפיעס אין שריפט און געפיל,
א דאנק.
ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.
ווילט איהר אויסגראמען אייער טאטע ביי מצוה טאנץ?
זיכט איר א פאסיגע פאום מיט צו שיקען מיט א מתנה?
מיר קענען עס צושטעלען פאר אייך,
ווי אויך שרייבען מיר גראמען פאר דיננערס, זינגערס ועוד,
שיקט אן אישי אדער אימעיל צו gram.mit.tam@gmail.com

אוועטאר
לכתחילה אריבער
שר עשרת אלפים
תגובות: 19985
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג מאי 09, 2010 7:20 pm
לאקאציע: למטה מעשרה

תגובהדורך לכתחילה אריבער » מיטוואך יולי 30, 2014 1:28 pm

זייער זייער צום פונקט ליידער! זאל זיך דער אויבערשטער מרחם זיין.
"די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך האלט אז מ'דארף לכתחילה אריבער" - אדמו"ר מהר"ש

תפוח
שר מאה
תגובות: 182
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך פאברואר 12, 2014 4:14 pm

תגובהדורך תפוח » מיטוואך יולי 30, 2014 1:54 pm

ובנה ירשלים עיר הקודש במהרה בימינו

אוועטאר
לאדיךארויס
שר האלף
תגובות: 1379
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוקטובער 04, 2011 4:09 pm
לאקאציע: נישט

תגובהדורך לאדיךארויס » מיטוואך יולי 30, 2014 7:19 pm

גאר א רייכע שריפט, גלייכי. האסט ערוועקט טרערן אין מיר. גיימיר דאס ארויספרינטען פאר די ב"ב.
פרעג נישט וואס אייוועלט קען ביישטייערן פאר דיר - פרעג וואס דו קענסט ביישטייערן פאר איר

אוועטאר
געלעגער
שר עשרת אלפים
תגובות: 11968
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג מאי 17, 2009 5:52 pm

תגובהדורך געלעגער » מיטוואך יולי 30, 2014 7:20 pm

רירנד און הערליך שיין. גיימיר עס אי"ה איבערליינען ערב תשעה באב

אוועטאר
שוועמל
שר עשרת אלפים
תגובות: 14186
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 19, 2006 8:40 pm
לאקאציע: גידולו בכל מקום

תגובהדורך שוועמל » מיטוואך יולי 30, 2014 8:31 pm

זייער שיין, נע וואס שיין, הערליך!
באצויבערנדע שריפט.
שוש אשיש בה', תגל נפשי באלקי! (ישעיה סא)

אוועטאר
ענדע צדיק!
שר חמשת אלפים
תגובות: 5964
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 17, 2013 4:44 pm
פארבינד זיך:

תגובהדורך ענדע צדיק! » מיטוואך יולי 30, 2014 8:47 pm

אביסעל "געפיעלט", נישט נאר געליינט!

יישר כח
צ' כפופה וץ' פשוטה... היינו נאמן כפוף נאמן פשוט. וברש"י: נאמן כפוף - אדם כשר צריך להיות כפוף ועניו וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא: (שבת קד.)
בלאג - מיינע ארכיוון

אוועטאר
green
שר האלף
תגובות: 1552
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אפריל 22, 2013 12:49 pm
לאקאציע: בין השמים ובין הארץ

תגובהדורך green » מיטוואך יולי 30, 2014 8:52 pm

גאר טיף און שטארק
שכח פארן שרייבן
קענעך שוין צוגיין צום שבת חזון חזון'דיג

אוועטאר
ידיד
שר שלשת אלפים
תגובות: 3817
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יולי 16, 2012 6:37 pm

תגובהדורך ידיד » מיטוואך יולי 30, 2014 11:29 pm

אויסנאם הארציג! יישר כח גלייכגילטיג.

יאנקעל פעדראטשיק
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4167
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 20, 2011 5:39 pm
לאקאציע: דארט

תגובהדורך יאנקעל פעדראטשיק » דאנארשטאג יולי 31, 2014 10:39 am

ידיד האט געשריבן:אויסנאם הארציג! יישר כח גלייכגילטיג.

אוועטאר
רייזענדער
שר חמישים ומאתים
תגובות: 255
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יולי 29, 2013 11:42 am
לאקאציע: אינטערוועגנס

תגובהדורך רייזענדער » דאנארשטאג יולי 31, 2014 2:41 pm

דבר בעתו\בעטו מה טוב, געוואלדיג רייך, הארציג, און באצויבערנד!

נאך אזא מייסטער ווערק פון 'גלייכגילטיג' ווער קען דען אדורכלאזן דעם קינות 'גלייכגילטיג'...

א הארציגן יישר כח!

אוועטאר
לכאורה
שר עשרת אלפים
תגובות: 13884
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אוקטובער 20, 2009 2:43 pm

תגובהדורך לכאורה » דאנארשטאג יולי 31, 2014 11:44 pm

:-( :cry:

דאס איז מיין מצב רוח נאכן ליינען דעם ארטיקל
איך ווייס אז איך ווייס נישט אלעס - למשל, ווייס איך נישט וועלכע זאך איך ווייס נישט

אוועטאר
פאזאטיוו
שר חמישים
תגובות: 83
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 09, 2014 3:14 pm
לאקאציע: אטע דא

תגובהדורך פאזאטיוו » פרייטאג אוגוסט 01, 2014 11:07 am

גלייכגילטיג האט געשריבן: פארשטופט אין די באראקן אין די ארבעט'ס און קאנצעטראציע לאגערן אין אוישוויץ, טרעיזנשטאט, סאביבאר און טראבלינקע, און איבעראל אויף דעם בלוט-דורכגעווייקטן-אייראפעישן קאנטינענט האט דער פארפייניגטער איד אנטבלויזט פון זיין ווארימע פאמיליע, וועלכע זענען נארוואס ארויף מיטן רויעך אין די גאז-קאמערן, געברומט זיין אייגענע קינה.

דער אכזר און אשמדאי פונעם יאר טויזנט אדאלף היטלער ימ''ש האט באוויזן צו פארשאטענען אלע פריערדיגע צרות ומכאובים פונעם עם ישראל, און שאפן א נייעם אפטייטש אויף דעם ביטערן גלות. מיט די ערגסטע פייניגונגס-מיטלען האבן זיי אויסגעלייטערט אידישע נשמות ביזן אפטיילן זייער זעהל פון די פארפייניגטע גופים.

גלייכגילטיג, כ'בין שפראכלאז, אנע ווערטער.

צו באמערקען, בלויז אט די צוויי שורות אנטהאלטען שוידערליכע השמדות פון מיליאנען הי"ד
ינקום נא לענינו נקמת דם עבדיך השפוך

יאנקעלע קליגער
שר האלפיים
תגובות: 2823
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג אפריל 30, 2013 5:18 pm

תגובהדורך יאנקעלע קליגער » פרייטאג אוגוסט 01, 2014 11:42 am

ייש"כ גלייכגילטיג
---
א פדף ווער ס'דארף
צוגעלייגטע
PDF GLIECHGILTIG.pdf
(32.22 KiB) דאונלאודעד 269 מאל
העי! דו, זיי נישט אזוי פארזעצט,
עפעס א לחלוחיות גוטסקייט איז אראפגערונען צו דיר אויך, אז דו וועסט עס איינזען וועסטו אנהייבן שפירן אז אך טוב וחסד ירדפוני.

אנפין נהירין
שר חמישים ומאתים
תגובות: 384
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג דעצמבער 23, 2013 2:01 pm

שיעור ענין תשעה באב תשע'ג ר בנציון ריגער

תגובהדורך אנפין נהירין » זונטאג אוגוסט 03, 2014 9:21 pm


אוועטאר
א גראם מיט טעם
שר שלשת אלפים
תגובות: 3836
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג מאי 23, 2013 8:40 pm
לאקאציע: אויף א שפאציר, פונעם מח צום פאפיר

תגובהדורך א גראם מיט טעם » זונטאג אוגוסט 03, 2014 10:27 pm

מי זה?
ווילט איהר אויסגראמען אייער טאטע ביי מצוה טאנץ?
זיכט איר א פאסיגע פאום מיט צו שיקען מיט א מתנה?
מיר קענען עס צושטעלען פאר אייך,
ווי אויך שרייבען מיר גראמען פאר דיננערס, זינגערס ועוד,
שיקט אן אישי אדער אימעיל צו gram.mit.tam@gmail.com

פארבינדן
שר האלפיים
תגובות: 2425
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מאי 18, 2015 6:44 pm

תגובהדורך פארבינדן » מאנטאג יולי 20, 2015 5:31 pm

green האט געשריבן:גאר טיף און שטארק
שכח פארן שרייבן
קענעך שוין צוגיין צום שבת חזון חזון'דיג
פאר קריטיק דריקט דא

אוועטאר
מה פתאום???
שר ארבעת האלפים
תגובות: 4402
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג יולי 09, 2015 5:16 pm
לאקאציע: עיה״ק צפת

תגובהדורך מה פתאום??? » דאנארשטאג יולי 23, 2015 10:33 pm

איך קען נישט בלייבן "גלייכגילטיג" נאך אזא באשרייבונג

וויליאמספעסט
אנשי שלומינו
תגובות: 5
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג מארטש 02, 2009 6:25 am

תגובהדורך וויליאמספעסט » מאנטאג יולי 31, 2017 10:49 pm

זאל זיך דער ארטיקל שוין ענדיגן! טאטע מיר ווילן נישט נאך בלוטיגע פאראגראפן! 1948 יאר איז געווען איבער גענוג.


צוריק צו “היימישע דזשורנאל”

ווער איז אונליין

באנוצערס וואס דרייען זיך דא: נישטא קיין איינגעשריבענע באנוצערס און 3 געסט