ספר ימי זכרון - יארצייטן

אידישע און אלגעמיינע היסטאריע

די אחראים: אחראי, גבאי ביהמד

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

א׳ אלול - רבי חנוך העניך דוב מייער מאלעסק

תגובהדורך זכרון בספר » זונטאג סעפטעמבער 01, 2019 6:01 pm

נולד: תק״ס.
נקרא על שם: דודו רח״ה מראהטין.
אביו: החסיד ר' שמואל מבעלזא, בן החסיד רבי שמאי מבעלזא, אחיו של רבי חנוך העניך אב״ד ראהטין ושל רבי פסח אב״ד נעמריב בעל חי' מהר״פ, בני רבי מאיר "הקדוש" מבעלזא*) [מתלמידי הבעש״ט (ו׳ סיון)], אחי רבי משה אב״ד לוביטשוב, נכדי רבי יצחק אב״ד בעלזא [שנולד לאביו השמש דק״ק בעלזא, ע״י ברכת הב״ח, שהיה אבי׳ד בבעלזא ובני העיר מסרו לו כתב התפטרות מהרבנות בעש״ק והשמש לא מסרו עד לאחר השבת ולכן בירכו הב״ח שיולד לו בן גדול וקדוש].
*) על שמו נקראת המשפחה בשם "מייער".
אמו: מ' רוזא.
זוגתו - חותנו: בזו״ר: מ' פריידא בת רבי שלום רוקח מבעלזא [היא סחרה במטפחות של נכרים, כדי שבעלה יוכל ללמוד באין מפריע. כשמסרה פעם "קוויטל" לרבי ישראל מרוזין אמר: סוחרת זו, ראויה לקבל "קוויטליך" ועוסקת במסחר זה!].
בזו״ש: מ' חנה נכדת רבי לוי יצחק מבארדיטשוב בעל "קדושת לוי".
בניו: מזו״ר: 1. הב׳ יואל [ע״ש הב״ח] (נסתלק בימי נעוריו).
2. רבי יצחק מ״מ באלעסק (חתן רבי יוסף יוסקא העלר מלאשקוויץ בן רבי שמשון מאוזיראן בעל "נזירות שמשון").
3. רבי שלמה מסאסוב (חתן רבי צבי אריה לנדא מפעלשטין).
חתניו לוקחי בנותיו: מזו״ר: 1. מ' רוזא אשת רבי חיים אליהו הלוי ליברמאן מזאלקווא, נכד רבי שבח מבראד.
2. מ' רחל אשת רבי אשר אנשיל אשכנזי מסטאניסלוב בן רבי יואל אשכנזי מזלאטשוב בן רבי משה דוד מטאלטשווא בעל "תולדות אדם" ו״באר שבע".
3. מ' רבקה הענא אשת (נכד דודה) רבי צבי הירש רוקח, בן רבי סנדר. בן רבי אלעזר רוקח, בן רבי שלום מבעלזא (הנ״ל).
מזו״ש: 4. מ' לאה אשת החסיד ר׳ משה זילברפרב, מצאצאי רבי פנחס מקאריץ.
רבותיו: החוזה מלובלין. השרף מסטרעליסק. חותנו ה״שר שלום". רבי נפתלי צבי מראפשיץ.
על כסא מלכותו: מתחילה כיהן בסאטינוב. לאחר הסתלקות רבי בעריש מאלעסק באו אנשי אלעסק להתייעץ עם ה״שר שלום" מבעלזא את מי למנות לממלא מקומו, השיב להם: "וכי מה חסר לחתני רבי העניך׳ל", אמרו לו: שחוששים שלא יהיה בידם לפרנסו (בתור רב ורבי) הרגיע אותם שלא ידאגו כי הוא עוד ישפיע להם פרנסה, ואכן קיבלהו. עם הסתלקות חותנו בתרט״ו החל להנהיג עדה.
מתלמידיו: ה״דברי יחזקאל" משינאווא. ה״קדושת יום טוב" מסיגוט. בני רבי אייזיק׳ל מזידיטשוב. בעל "בני שלשים" מקאסאן. בעל "בני יוסף" מהעליטש ועוד.
חיבר: סידור "לב שמח" עם קונטרס "דרך תפלה". "לב שמח" עה״ת. "לב שמח" על הגש״פ, שה״ש ומגילת אסתר.
נסתלק: תרמ״ד, בן פ״ד, כמנין "חנוך".

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

א׳ אלול - רבי משה האלבערשטאם מבארדיוב

תגובהדורך זכרון בספר » זונטאג סעפטעמבער 01, 2019 6:08 pm

נולד: תר״י.
נקרא על שם: כנראה על שם סב סבו, מצד אמו: ה״ישמח משה".
אביו: רבי ברוך מגארליץ בן רבי חיים מצאנז בעל "דברי חיים".
אמו: מ' פעסיל בת רבי יקותיאל יהודא טייטלבוים מסיגוט בעל "ייטב לב" בן רבי אלעזר ניסן מדראהביטש בן רבי משה מאויהעלי בעל "ישמח משה".
זוגתו - חותנו: בת דודו רבי אהרן מקרייז.
בניו: 1. רבי יחיאל נתן מבארדיוב. (חתן רבי אריה לייבוש מדוקלא).
2. רבי שמואל מבארדיוב. (חתן רבי ישראל מאיר ליפשיץ מיאנוב, בן רבי חיים דוב מיאנוב).
3. רבי אריה לייב אב״ד מושינא. (חתן רבי שמואל רוקח מסקאהל בן רבי יהושע מבעלזא).
4. רבי יהושע אב״ד דאלינא. (חתן רבי יהודא צבי אייכנשטיין מדאלינא בן רבי ישכר דוב מדאלינא בעל "לקוטי תורה מהר״י").
5. רבי יצחק. (חתן רבי יהושע שפירא מריבטיטש בן בעל "צבי לצדיק" מבלאזוב).
6. רבי יקותיאל יהודא.
חתניו לוקחי בנותיו: 1. מ' פעסיל אשת רבי חנה האלברשטאם מקאלשיץ בן רבי מנחם מענדל מפריסטיק.
2. מ' חיה אשת רבי אפרים האלברשטאם בן רבי אריה לייבוש מגריבוב.
3. מ' שרה אשת רבי נפתלי צבי אונגר מבארדיוב.
על כסא מלכותו: בשנת תרל״ד הושיבו סבו הדב״ח ברבנות בארדיוב - בראטפעלד, נהג שם ל' שנה, וחסידים רבים נהרו אליו.
חיבר: [כ״ק אדמו״ר מקלוזנבורג זי״ע העיד שבימי חורפו היו נגד עיניו כתבים וחיד״ת עמוקים וחריפים של דודו - רבינו, וביקש אז מבניו שיתנו לו להדפיסם ולא אסתייע מילתא].
נסתלק: בחיי אביו, בשנת תרס״ג, וי״א חוה״מ סוכות תרס״ד. [נספד בערוגת הבושם פ׳ תצוה].

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

א׳ אלול - רבי שלום דוד אונגר מזאבנא

תגובהדורך זכרון בספר » זונטאג סעפטעמבער 01, 2019 6:12 pm

נולד: תר״כ.
אביו: רבי יעקב יצחק מזאבנא בן רבי ישראל אלימלך מזאבנא.
אמו: בת רבי מאיר האראוויץ מדזיקוב בעל "אמרי נועם" בן רבי אליעזר׳ל מדזיקוב.
זוגתו - חותנו: בזו״ר: מ' בלומא בת רבי מנחם מענדל שפירא אב״ד לאנצהוט, בן רבי אלעזר מלאנצהוט.
בזו״ש: מ' חנה בת רבי משה האראוויץ מראזוודוב בן רבי אליעזר מדזיקוב.
בניו: מזו״ש: 1. רבי אלעזר מזאבנא-טארנא.
2. רבי ישראל מזאבנא (חתן דודו רבי אריה לייב האלבערשטאם מגריבוב חתן רבי משה מראזוודוב.
3. ר׳ מנשה אונגר, בעל "מועדים לשמחה" ו״אדמורי״ם שנספו בשואה".
חתניו לוקחי בנותיו: מזו״ש: 1. מ' מנוחה אשת בן רבי עמנואל מפשעדבורז.
2. מ' פעריל אשת רבי ישראל שפירא מבלאזוב בן רבי יהושע מבלאזוב בעל "קרן יהושע".
רבותיו: המגיד מטריסק ["תמיד היה שמו של רבו רגיל על לשונו וסיפר ממנו נפלאות" (אם הבנים שמחה עמי רלז)].
על כסא מלכותו: מבן י״ז שימש ברבנות ראקוב. עם הסתלקות אביו בתרנ״ב מ״מ כאדמו״ר ואב״ד זאבנא. לאחר מלחמת העולם הא' התיישב בטארנוב.
חיבר: שו״ת "יד שלום". הערות לשו״ת "אמרי נועם". [שניהם בעילום שמו. חיבור על מס׳ מכות נאבד בשואה].
מתלמידיו: בעל "משנה שכיר".
נסתלק: תרפ״ג בווינא, ומ״כ בזאבנא

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ב׳ אלול - רבי אשר אלימלך האפשטיין מקאזניץ

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 02, 2019 6:10 pm

נקרא על שם: אב החורג של אביו: רבי אשר (השני) מסטאלין, וע״ש סב אביו: רבי אלימלך מגראדזיסק.
אביו: רבי ירחמיאל משה מקאזניץ בן רבי יחיאל יעקב מקאזניץ בן רבי אלעזר מקאזניץ
אמו: מ' ברכה צפורה גיטל בת רבי מרדכי טווערסקי מלויעב בן רבי מנחם נחום.
זוגתו - חותנו: בת רבי ברכיה טייטלבוים מאויהעלי בן רבי משה יוסף מאויהעלי בן ה״ייטב לב" מסיגעט.
בניו: 1. (נספה בשואה בן ט' הי״ד).
חתניו לוקחי בנותיו: 1. מ' פעריל יהודית אשת רבי נחום שלמה פערלוב מקאזניץ בן רבי משה מסטאלין בן רבי ישראל מסטאלין.
2. אשת רבי מרדכי פרענקל אב״ד דזוונא.
על כסא מלכותו: עם הסתלקות אביו בתרס״ט דבקו בו חלק מחסידי אביו, כמו כן נבחר לרבנות קאזניץ. שימש ברבנות ריקא אח״כ עבר ללובלין.
נסתלק: תרצ״ו בפאריז [בעקבות ניתוח שלא הצליח. בשעת הניתוח ניגן "מן העולם ועד העולם אתה א-ל"], ארונו הובא לקאזניץ.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ב' אלול - רבי אברהם משה קאליש מפאלניץ

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 02, 2019 6:12 pm

אביו: רבי שמחה בונים מאטוואצק בן רבי מנחם מענדל מווארקא בן רבי יצחק מווארקא.
בניו: 1. רבי שמחה בונים מפאלניץ, חתן רבי פנחס ישכר פינקלער מסאסנאוויץ בן רבי אליעזר מפינטשוב - קילץ.
2. רבי יעקב דוד ברוך מפלאניץ - ארה״ב, חתן רבי מנחם מענדל מארגענשטערן מוונגרוב.
נסתלק: תרח״צ.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ב' אלול - רבי אברהם יעקב פרידמאן מבאיאן ־ לעמבערג

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 02, 2019 6:15 pm

נולד: כ"ד ניסן תרמ״ד בסאדיגורא [תוך שנת הסתלקות סבו שעל שמו נקרא].
נקרא על שם: סבו - אבי אביו: רא״י מסאריגורא.
אביו: רבי יצחק מבאיאן בן רבי אברהם יעקב מסאדיגורא בן רבי ישראל מרוזין.
אמו: מ' מלכה בת רבי יוחנן מראחמיסטריבקא בן רבי מרדכי מטשרנאביל בן רבי מנחם נחום מטשרנאביל.
זוגתו - חותנו: בזו״ר: מ' רייזיל העניא בת רבי אהרן שור מבארדיטשוב, חתן רבי יוסף מונזאהן חתן רבי ישראל מרוזין.
בזו״ש: מ' חנה בת רבי מרדכי טווערסקי מלויעב בן רבי מנחם נחום טווערסקי בן רבי אהרן מטשרנאביל.
על כסא מלכותו: עם הסתלקות אביו בתרע״ז עבר מוויען ללעמבערג בה הקים את חצרו, ויסד ישיבה בבית מדרשו בשם "תפארת ישראל".
תורתו: "נחלת יעקב".
נסתלק: נעקה״ש בשואה בתש״א הי״ד.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ב' אלול - רבי אלעזר אונגר מזאבנא – טארנא

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 02, 2019 6:16 pm

נולד: תר״נ בראזוודוב.
אביו: רבי שלום דוד מזאבנוב.
אמו: מ' בלומא חנה בת רבי משה האראוויץ מראזוודוב .
זוגתו - חותנו: בזו"ר: מ' חיה שרה בת רבי נפתלי רוקח מנאווריא בן רבי יהושע מבעלזא.
בזו״ש: מ' אדל בת רבי אהרן אלימלך שניאור זלמן טווערסקי מקראסנא בן רבי מרדכי דוב מהורנסטייפול.
בניו: מזו״ש: 1. מרדכי דוד הי״ד.
חתניו לוקחי בנותיו: מזו״ר: 1. מלכה.
2. גיטל.
3. דבורה לאה הי״ד.
על כסא מלכותו: מתרע״ט רב בזאבנא. עם הסתלקות אביו בתרפ״ג אדמו״ר מזאבנא בטארנא.
נסתלק: נעקה״ש בשואה תש״ג הי״ד.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ב' אלול - רבי אליעזר האגר מוויזניץ

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 02, 2019 6:18 pm

נולד: כ״ב שבט תרנ״א בבדווילא.
נקרא על שם: סב אמו: ר״א מדזיקוב.
אביו: רבי ישראל מוויזניץ בעל "אהבת ישראל" בן רבי ברוך מוויזניץ בעל "אמרי ברוך" בן רבי מנחם מענדיל מוויזניץ בעל "צמח צדיק".
אמו: מ' הינדא בת רבי מאיר׳ל מדזיקוב בעל "אמרי נועם" בן רבי אליעזר׳ל מדזיקוב.
זוגתו - חותנו: מ' חוה בת רבי יצחק מאיר העשיל מקאפישניץ בן רבי אברהם יהושע העשיל ממעזיבוז בעל "אור יהושע" בן רבי משולם זוסיא מזינקוב.
על כסא מלכותו: בתרפ״ב נתמנה לרבה של וויזניץ [לאחר שאביו התגורר בגרוסוורדיין]. בתרפ״ג הקים בה ישיבת "בית ישראל ודמשק אליעזר" שלמדו בה מאות תלמידים, עם הסתלקות אביו בתרצ״ו, אדמו״ר בוויזניץ. [פעם התבטא בפני הגר״מ שפירא אב״ד ור״מ לובלין: אני מקנא בכם בתלמידיו המצויינים. השיבו: אדרבא, אני מקנא בכם, אנו מקבלים בר אוריין ובישיבתנו משתלם יותר, אבל אתם לוקחים בחור פשוט והופכים אותו לת״ח - שלכם גדול משלנו! בעל "בשם מרדכי" בהספידו על ה״אהבת ישראל" (נדפסה בשם: "זכרון ישראל") התבטא על בנו ה״דמשק אליעזר" בחיים חיותו: אלמלא הוא נשתכח תורה במדינתנו]. בקיץ תש״ד עלה לאר״י.
חיבר: "דמשק אליעזר" עה״ת ותהלים.
נסתלק: תש״ו [ביום הולדת ויום נישואי אביו]. מנ״כ בהר הזיתים סמוך לאוהל צדיקי בית ראחמיסטריווקא.

אוועטאר
פיניע חזן
שר מאה
תגובות: 209
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אפריל 19, 2010 8:55 am

ב' אלול - רבי אברהם משה קאליש מפאלניץ

תגובהדורך פיניע חזן » מאנטאג סעפטעמבער 02, 2019 8:23 pm

פון היום יום (מאנרא)
צוגעלייגטע
Hayom Yoim.JPG
Hayom Yoim.JPG (37.48 KiB) געזעהן 1127 מאל

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ט' אלול - רבי צדוק הכהן ראבינאוויטש-רובינשטיין מלובלין

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 09, 2019 12:15 pm

נולד: כ״ב שבט תקפ״ג בקרייזבורג.
נקרא על שם: סבו - אבי אמו.
אביו: רבי יעקב ראבינאוויטש אב״ד קרייזבורג.
אמו: מ' יוטא בת רבי צדוק הלוי איש האראוויץ, מגזע השל״ה הקדוש.
זוגתו ־ חותנו: בזו״ר: בת ר׳ שמואל הירש הכהן מעיר וולאדאווקא.
בזו״ש: מ' חנה דבורה בת ר׳ ישראל יעקב מעיר טשעכוב.
בזוש״ל: בת רבי אפרים פישל משטוקטשין, [חתן רבי משה מלעלוב בן רבי דוד מלעלוב וחתן היהודי הקדוש מפשיסחא], בן רבי לייבש חלמער מווארשא, [כנראה בן רבי נתן נטע מחעלם בעל "נטע שעשועים"], חתן רבי שמעון מיערסלוב.
[קודם שנשא את אשתו השלישית אמר לאביה: הרבי מקאצק כשנשא את זוגתו השניה אמר לגיסו הרי״מ מגור הרי המקדש אשה ע״מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר בתשובה. אבל מי שמקדש אשה ע״מ שהוא רבי ואינו רבי הרי הקידושין אינם חלין. השיב לו הרי״מ: לאמיתו של דבר אין לה נפקא מינה אם הוא רבי או לא, אלא שהיא רוצה להינשא לו מפני שהעולם מחזיקים אותו לרבי וזה הרי אמת, ואין כאן חשש לקידושין. אבל - הוסיף רבי צדוק - זה היה אצל הרבי מקאצק שהיה מוחזק לרבי בעיני כל, אבל אני מלבד מה שבאמת איני רבי, גם בעיני העולם איני נחשב לרבי, וא״כ יש חשש בקידושין, לכן אבקשו שיודיע לבתו בפירוש לפני הקידושין שאינו רבי כלל].
רבותיו: רבי מרדכי יוסף מאיזבצא בעל "מי השלוח". לאחר הסתלקותו דבק ברעו רבי לייבל אייגר מלובלין בעל "תורת אמת" [לפני התקרבו לחסידות ביקר (בדרכו להשיג היתר מאה רבנים) אצל רבי מאיר מפרעמישלאן, ה״שר שלום" מבעלזא, החידושי הרי״מ, רבי אהרן מטשערנאביל, ה״דברי חיים" מצאנז ועוד].
על כסא מלכותו: עם הסתלקות בעל "תורת אמת" (הנ״ל) בתרמ״ח אדמו״ר לאלפים, ולמרות סירובו ותמיכתו בבנו רבי אברהם מלובלין בעל "שבט מיהודא" לא הרפו ממנו ובעל כורחו נענה להם. [היה מתפלל: רבון כל העולמים אם אין אני נכתב בין דור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיו שאמרו חז"ל שהראה הקב״ה לאדה״ר ולמשרע״ה אז אני מבקש שלא יהיה לי מזה כלום ולא יבוא שום איש אלי" (דברי משה בהקדמה)].
חיבר: פרי צדיק, עה״ת ה״כ. צדקת הצדיק. רסיסי לילה. דובר צדק. מחשבות חרוץ. דברי סופרים. ספר הזכרונות לקוטי מאמרים. פוקד עקרים. משיב צדק. שיחת מלאכי השרת. ישראל קדושים. תקנת השבים. ספר הזכרונות על המצות. אור זרוע לצדיק, (שכתב בהיותו כבן י״ג). שו"ת תפארת צבי על יו"ד. קומץ המנחה. לבושי צדקה על הלבוש. אוצר המלך על הרמב״ם. ועוד.
מתלמידיו: בעל "ילקוט פרי עץ הדר" מבארנוב.
נסתלק: תר״ס.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ט׳ אלול - רבי אהרן מנחם מענדל גוטרמאן מראדזמין

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 09, 2019 12:18 pm

נולד: ח"י אלול תר״כ.
נקרא על שם: השרף מקאצק, על פי עצת סבו מראדזמין והוסיף: "מנחם משיב נפשי" (תועפות ראם).
אביו: רבי שלמה יהושע דוד מראדזמין, בן רבי יעקב אריה מראדזמין בעל "בכורי אביב" [מגדולי תלמידי רבי בונים מפשיסחא].
זוגתו - חותנו: בזו״ר: מ' מאטיל בת רבי יצחק יעקב ראבינאוויטש מביאלא בעל "דברי בינה", [חתן רבי יהושע מאוסטראווא בעל "תולדות אדם"], בן רבי נתן דוד משידלאווצא, בן רבי ירחמיאל מפשיסחא, בן ה״יהודי" מפשיסחא.
בזו״ש: מ' גיטל בת רבי יעקב משה ספרין מקאמארנא, בן רבי אליעזר צבי מקאמרנא בעל "דמשק אליעזר", בן רבי יצחק יהודא יחיאל מקאמרנא בעל "היכל הברכה".
רבותיו: אביו. ה״אבני נזר" מסאכטשוב. ה״מגן אבות" מקאפוסט. כן נסע לצדיקי דורו: המגיד מטריסק. רבי יוחנן מראחמיסטריווקא. רבי יהושע מבעלזא. רבי דוד משה מטשארטקוב. בנעוריו התחנך ע״י סבו מראדזמין (הנ״ל).
על כסא מלכותו: עם הסתלקות אביו בתרס״ג מ״מ כאדמו״ר מראדזמין. בתרע״ב הקים ישיבה גדולה בראדזמין בשם "אורחות חיים" ובעצמו מסר בה שיעורי תורה. אח״כ עבר עם הישיבה לווארשא.
חיבר: השאיר אחריו כמאה חיבורים בכתב יד מהם ראו אור: ס' "חינוך הבנים". "צמח מנחם" על הגש״פ. "עלים לתרופה" על מאמר א׳ במסכת ביצה. "דורש לציון".
נסתלק: תרצ״ד. [במוצאי שבת האחרון שלו בעלמא דין בעת ששרו לפניו את הזמר "אליהו הנביא" צוה לחזר על הקטע "איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה" כמה פעמים]. מנ״כ בווארשא באוהל סבו מראדזמין.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

ט׳ אלול - רבי יצחק פרידמאן מהוסיאטין

תגובהדורך זכרון בספר » מאנטאג סעפטעמבער 09, 2019 12:20 pm

נולד: תר״ס בהוסיאטין.
נקרא על שם: סבו ־ אבי אביו: ר"י מבאהוש.
אביו: רבי יעקב מהוסיאטין, בן רבי יצחק מבאהוש, בן רבי שלום יוסף מסאדיגורא, בן רבי ישראל מרוזין.
אמו: מ' חיה שרה רחל בת רבי ישראל מהוסיאטין, [חתן (בזו"ר) רבי אבי עזרא זעליג מסטרי, בן השרף ממאגליניצא, וחתן רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בן רבי ישראל מרוזין], בן רבי מרדכי שרגא פייבוש מהוסיאטין, בן רבי ישראל מרוזין.
רבותיו: אביו. סבו.
חיבר: שיח יצחק, על מועדים.
נסתלק: תשכ״ח ומנו״כ בטבריא.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

י׳ אלול - רבי פנחס שפירא מקאריץ

תגובהדורך זכרון בספר » דינסטאג סעפטעמבער 10, 2019 3:19 pm

נולד: תפ״ו בשקלוב. [מקובל בין יוצאי חלציו כי אביו זכה לבן זה בזכות מעשה שהיה, בבוקר אחד בדרכו לבית הכנסת פגש בערל שהיה לו מטיל זהב וביקש ממנו שירכוש את הזהב, מכיון שנזהר לא להוציא מפיו מלה לפני התפלה, רמז לו שעליו להמתין עד לאחר התפלה. הלך הגוי ומכרו לאחר שעשה הון רב מעיסקא זו. לימים נגלה אליו אביו המגיד משקלוב בחלום לילה וגילה לו כי נפסק בשמים כי תמורת הזהב הנוצץ שויתר עליו יזכה לבן שיתנוצץ ויאיר בעולם].
נקרא על שם: סבו - אבי אביו.
אביו: רבי אברהם אבא מקאריץ, בן רבי פנחס המגיד משקאלוב, [נכדו רבינו סיפר עליו שהיה נוסע אל משומדים ומבטיח להם עולם הבא בתנאי שיאמרו בכל יום "שמע ישראל", והיה אומר להם עשו ככל אות נפשכם, רק תקפידו על קר״ש. בסופו של דבר חזרו רבים מהם למוטב. (אמרי פנחס)], בן רבי משה. בן רבי שלמה אב״ד סאטינוב, בן רבי נתן נטע אב״ד קראקא בעל "מגלה עמוקות".
אמו: מ' שרה רחל שיינדיל, מצאצאי בעל הטורים, הרא״ש והראב״ן.
זוגתו - חותנו: בזו״ר: מ' חנה מחעמלניק [גירשה משום מעשה שהיה, ראה קובץ שפתי צדיקים ג, פט].
בזו״ש: מ' טראנא בת רבי יונה מסלאוויטא, מצאצאי מהר״י ווייל.
בזוש״ל: מ' יוטא.
[בתחילה בא בקשי השידוכין עם זלאטא וניתקו הקשר].
בניו: מזו״ש: 1. רבי יהודה מאיר אב״ד שפיטיווקא, חתן רבי יעקב שמשון אב״ד שפיטיווקא.
2. רבי משה אב״ד סלאוויטא, חתן רבי יצחק מפולנאה, [אבי בעל "תשואות חן"].
3. רבי אליהו מווישניוויץ, חתן רבי לייבל׳ע מווישניוויץ.
מזוש״ל:
4. רבי יעקב שמעון אב"ד זאסלוב, חתן רבי דוב בער אב"ד זאסלוב, בן רבי בונים אב"ד זאסלוב, מצאצאי המהרש״א.
5. רבי יחזקאל מאוסטרהא, חתן רבי יוסף מפולנאה.
חתנו לוקחי בתו: שרה רחל שיינדיל אשת רבי שמואל אב"ד קאלניבלאט.
רבותיו: רבי ישראל בעש״ט.
על כסא מלכותו: עוד בחיי הבעש״ט הקים בקאריץ מרכז חסידי. משם עבר לאוסטרהא.
תורתו: מדרש פנחס. אמרי פנחס. ועוד. [ראה קובץ "שפתי צדיקים" ח, נב].
מתלמידיו: רב יעקב שמשון משפיטיווקא. הסבא משפאלא. רבי יוסף מראשקוב. רבי רפאל מבערשיד. רבי בנימין זאב מבאלטא.
נסתלק: תק״נ. [מסופר כי מדי שנה בשנה בבא יום י׳ אלול היה רבינו מתענה ומאריך בתפלה יותר משאר הימים, והיה אומר: "בחודש אלול צריכים להיות מעהר יוד". איש לא ירד לסוף דעתו. אך בחלוף השנים ובבא יום י׳ באלול שנת תק״ן ורבינו נתבקש לישיבה של מעלה אזי נתחוור פשר הדבר וכי קיים יזכיר לו יום המיתה שנתגלה לו ברוח קדשו. תלמידו ומחותנו רבי יעקב שמשון משפיטווקא (הנ״ל) היה אז כבר באר״י, וראה חזיון שהשכינה בוכה ומיללת על בעל נעוריה. כשהקיץ משנתו, אמר אין כעת בעולם מי שהוא בעלה דמטרוניתא אלא הרב מקאריץ, שמע מינה דנח נפשיה. קרע קריעה בברכה ובכה תמרורים. אחר כך נודע שאכן נסתלק באותו לילה (נתיב מצותיך, נתיב היחוד שביל ד)]. מנ״כ בעיר שפיטיווקא.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

י׳ אלול - רבי יצחק פרידמאן מבאהוש

תגובהדורך זכרון בספר » דינסטאג סעפטעמבער 10, 2019 3:31 pm

נולד: ה׳ אלול (או כסלו) תקצ״ה ברוזין.
נקרא על שם: סב אמו: ר״י מראדוויל.
אביו: רבי שלום יוסף מסאדיגורא, בן (בכור של) רבי ישראל מרוזין.
אמו: מ' בלומא רייזיל בת רבי דן מראדוויל, חתן רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל "אוהב ישראל", ובן רבי יצחק מראדוויל, בן המגיד מזלאטשוב, וחתן (בזו״ר) רבי משה (ב״ר דן) שהם מדאלינא בעל "דברי משה" ועוד [תלמיד הבעש״ט].
זוגתו - חותנו: מ' שיינא רחל בת רבי דוד האגר מזאבליטוב, חתן רבי משה לייב מסאסוב, ובן רבי מנחם מענדל מקאסוב בעל "אהבת שלום", בן רבי יעקב קאפיל חסיד מקאלאמייא.
בניו: 1. רבי ישראל שלום יוסף מבאהוש בעל "פאר ישראל", חתן רבי אברהם משה מראשקוב, בן רבי שלמה זלמינא מראשקוב, בן רבי יוסף מראשקוב, בן רבי שבתי מראשקוב בעל סידור רבי שבתי.
2. רבי דוד מבאהוש, בזו״ר חתן דודו רבי אברהם יהושע העשיל ממעזיבוז, חתן רבי שלום יוסף מסאדיגורא, ובן רבי משולם זוסיא מזינקוב, בן רבי יצחק מאיר מזינקוב, בן ה״אוהב ישראל" מאפטא.
בזו״ש חתן רבי אפרים מרגליות ממאציוב, [חתן דודו רבי אברהם מטריסק בעל "מגן אברהם", חתן רבי יעקב אריה מקאוולא, ובן רבי מרדכי מטשרנאביל. בן רבי מנחם נחום מטשרנאביל בעל "מאור עינים", וחתן (בזו״ש) רבי דוד לאה׳קס מבאר]. בן רבי מנחם מאניש מרגליות, בן רבי חיים מרדכי בעל "שערי תשובה", וחתן רבי יעקב אריה מקאוולא, בן רבי מרדכי מניסחיז.
3. רבי אברהם יהושע העשיל מאדזאד, בזו״ר חתן דו״ז רבי מנחם נחום משטעפינשט, בן רבי ישראל מרוזין. בזו״ש חתן ר' זלמן הורנשטיין.
4. רבי משה יהודא לייב מפאשקאן בעל "ברכת משה", חתן דודו רבי נחום דוב בער מסאדיגורא, בן רבי שלום יוסף מסאדיגורא, וחתן דודו רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בני רבי ישראל מרוזין.
5. רבי יעקב מהוסיאטין, חתן רבי ישראל מהוסיאטין, חתן (בזו"ר) רבי אבי עזרא זעליג ממאגליניצא - סטרי, ובן רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין, בן רבי ישראל מרוזין.
חתניו לוקחי בנותיו: 1. מ' אסתר אשת רבי ישראל פרידמאן מסאדיגורא, בן רבי אברהם יעקב מסאדיגורא.
2. מ' חנה שרה בזו״ר אשת רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מגראדזיסק (נסתלק בחיי אביו, בן י״ז), בן רבי אלימלך מגראדזיסק בעל "אמרי אלימלך" ו״דברי אלימלך", [חתן (בזו"ר) רבי ירחמיאל מפשיסחא, בן היהודי הק׳ מפשיסחא], בן רחמ״י השרף ממאגליניצא, [חתן רבי אלעזר מליזענסק, בן רבי אלימלך מליזענסק בעל "נועם אלימלך"], בן רבי אבי עזרא זעליג מגרעניץ, חתן המגיד מקאזניץ. בזו״ש אשת רבי שלום הלפרין מוואסלוי, בן רבי דוד הלפרין, חתן רבי ישראל מרוזין.
3. מ' יוכבד בזו״ר אשת רבי משה טווערסקי, בן רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא, בן רבי יוחנן מראחמיסטריווקא, בן רבי מרדכי מטשרנאביל - מזו״ש, וחתן רבי פנחס מקאלק, בן רבי זאב וואלף מזיטאמיר בעל "אור המאיר", וחתן רבי צבי אריה מאליק.
4. מ' פסיה לאה אשת רבי חיים האגר מאנטאניא, בן רבי ברוך מוויזניץ, בן ה״צמח צדיק" מוויזניץ, חתן רבי ישראל מרוזין, ובן רבי חיים מקאסוב, בן ה״אהבת שלום" מקאסוב.
5. מ' שבע אשת רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדראהביטש, בן רבי אבי עזרא זעליג מסטרי, בן השרף ממאגליניצא, וחתן רבי אברהם יעקב מסאדיגורא.
6. מ' חוה גיטל אשת רבי מרדכי זוסיא טווערסקי מהוצעליס, בן רבי מנחם נחום מבריסק, בן רבי אברהם המגיד מטריסק, וחתן דודו רבי דוד מטאלנא, בני רבי מרדכי מטשרנאביל - מזו״ש.
7. מ' מלכה אשת רבי פנחס העשיל מזינקוב, בן רבי חיים מנחם מזינקוב, בן רבי משולם זוסיא מזינקוב, וחתן (בזו״ר) רבי דוד מטאלנא.
8. מ' ברכה אשת רבי אהרן טווערסקי מסקווירא, בן רבי דוד מסקווירא, בן רבי יצחק מסקווירא, בן רבי מרדכי מטשרנאביל - מזו״ש, וחתן (בזוש״ל) רבי צבי מסקווירא, בן רבי אהרן מטיטוב, בן רבי צבי מפינסק, בן הבעש״ט.
9. מ' חיה שפרה אשת רבי דוד אהרן טווערסקי מזאריק, בן רבי יעקב לייב (השני) מקאוולא, בן המגיד מטריסק, וחתן דודו רבי יוחנן מראחמיסטריווקא, בני רבי מרדכי מטשרנאביל - מזו״ש.
על כסא מלכותו: עם הסתלקות אביו בתרי״א והוא בן י״ז נתמנה לאדמו״ר בפאטיק. בשנת תרט״ז עבר לאיזמאיל, ממנה עבר לבאהוש - ע״ש נתפרסם. [טרם עזב את איזמאיל אמר: "אני רואה כאן חיל רוסי", ואכן לאחר שעבר לבאהוש נפלה איזמאיל בידי הרוסים. ראש עירת באהוש לא רצה לתת לו רשיון להקים מרכז חסידי בעיר ואמר: אינני רוצה שידור בבאהוש. נענה רבינו: ואני אינני רוצה שהוא ידור בבאהוש. לא עברו ימים רבים והלה ירד מנכסיו ומחמת בושה הוכרח לעזוב את העיר].
נסתלק: תרנ״ו ומ״כ בבאהוש.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

י׳ אלול - רבי משה יהודא לייב פרידמאן מפאשקאן

תגובהדורך זכרון בספר » דינסטאג סעפטעמבער 10, 2019 3:35 pm

נולד: ט״ו שבט תרכ״ה.
נקרא על שם: סב אמו: רמ״ל מסאסוב.
אביו: רבי יצחק מבאהוש, בן רבי שלום יוסף מסאדיגורא, בן רבי ישראל מרוזין.
אמו: מ' שיינא רחל בת רבי דוד מזאבליטוב, חתן רבי משה לייב מסאסוב, ובן רבי מנחם מענדל מקאסוב בעל "אהבת שלום", בן רבי יעקב קאפיל חסיד מקאלמייא.
זוגתו ־ חותנו: מ' אלטע נחמה גיטל בת דודו רבי מנחם נחום בער מסאדיגורא, בן רבי שלום יוסף מסאדיגורא, וחתן דודו רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בני רבי ישראל מרוזין.
בניו: 1. רבי יעקב דוד מפאשקאן, חתן דודו רבי פנחס העשיל מזינקוב, חתן רבי יצחק מבאהוש, ובן רבי חיים מנחם מזינקוב, בן רבי משולם זוסיא מזינקוב, בן רבי יצחק מאיר מזינקוב, בן ה״אוהב ישראל" מאפטא.
2. ר׳ יצחק, חתן (בזו"ר ובזו"ש) בן דודו רבי מנחם מענדל מבאהוש, בן רבי דוד מבאהוש, וחתן דודו רבי ישראל שלום יוסף מבאהוש, בני רבי יצחק מבאהוש.
3. ר׳ ישראל יוסף, חתן רבי חיים דוב הלפרין מוואסלוי, בן רבי שלום מוואסלוי, חתן בן דודו רבי יצחק מבאהוש, ובן רבי דוד הלפרין, חתן רבי ישראל מרוזין.
חתניו לוקחי בנותיו: 1. מ' בלומא רייזיל אשת רבי אבי עזרא זעליג שפירא, בן (דודה) רבי חיים מאיר יחיאל מדראהביטש, חתן רבי יצחק מבאהוש, ובן רבי אבי עזרא זעליג ממאגלינצא, חתן רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, ובן רחמ״י השרף ממאגליניצא, בן ראע״ז מגרעניץ, חתן המגיד מקאזניץ.
2. מ' חוה בזו״ר אשת ר' אהרן מתתיהו, בן (דודה) רבי אברהם יהושע העשיל מאדזוד, בן רבי יצחק מבאהוש. בזו״ש אשת ר' ברוך אברהמאוויטש מבענדער.
על כסא מלכותו: עם הסתלקות אביו בתרנ״ו אדמו״ר בפאשקאן. עם הסתלקות ש״ב רבי אברהם מתתי׳ משטעפינשט דבקו רוב חסידיו ברבינו.
תורתו: ברכת משה.
נסתלק: בבוקרשט בשנת תש״ז ביום ההילולא של אביו. [בלילה עוד אמר ה״קדיש", ובבוקר יצאה נשמתו כשהוא מעוטר בטלית ותפילין]. ארונו הובל לבאהוש והוטמן ע״י קברו של אביו.

זכרון בספר
שר חמישים
תגובות: 65
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 12, 2019 5:20 pm

י׳ אלול - רבי יהודא אריה לייב פערלוב מנאוואמינסק-וולאדווא

תגובהדורך זכרון בספר » דינסטאג סעפטעמבער 10, 2019 3:39 pm

נולד: תרל"ז
נקרא על שם: סבו - אבי אמו.
אביו: רבי יעקב מנאוואמינסק בעל "שופרא דיעקב", בן רבי שמעון מזאוויכווסט, [חתן רבי שלמה חיים מקודינוב, בן רבי אהרן מלעכוויטש, בן רבי מרדכי מלעכוויטש, וחתן רבי אשר מסטאלין, בן רבי אהרן הגדול מקארלין], בן רבי פנחס מאוסטילא, בן רבי יוסף מאוסטילא, בן רבי מרדכי מנישחיז.
אמו: בת רבי יהודא לייבוש ליבערזאהן מפריסקארוב, [חתן (בזו״ש) רבי משה מפיקוב, בן רבי ישראל מפיקוב, בן רבי לוי יצחק מבארדיטשוב], בן רבי אליקים געציל, חתן רבי יוסף מיאמפולי, בן המגיד מזלאטשוב, ובן רבי שמואל, בן רבי יחיאל איכל, בן רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב.
זוגתו - חותנו: מ' רייזיל בת רבי דוד טווערסקי ממאקרוב, [חתן דו״ז רבי אברהם מטריסק, בן רבי מרדכי מטשרנאביל - מזו״ש, וחתן רבי יעקב אריה מקאוולא, בן רבי מרדכי מנישחיז], בן רבי יעקב יצחק ממקארוב, [חתן רבי שמואל אברהם אבא מסלאוויטא, בן רבי משה מסלאוויטא, בן רבי פנחס מקאריץ], בן רבי מנחם נחום ממאקארוב, חתן רבי יוסף מטורטשין, בן החוזה מלובלין, ובן רבי מרדכי מטשרנאביל, בן רבי מנחם נחום מטשרנאביל בעל "מאור עינים", וחתן (בזו"ש) רבי דוד לאה׳קס מבאר.
בנו: ר׳ יעקב.
על כסא מלכותו: בתרס״ב התיישב בוולאדאווקא, ולאחר מכן נבחר לרבנות וולאדאווא הסמוכה. בתרפ״ד עבר לארה״ב כאדמו״ר לחסידי נאוואמינסק.
חיבר: לב אריה החדש. קול יהודה.
נסתלק: תשכ״א.


צוריק צו “זכור ימות עולם”

ווער איז אונליין

באנוצערס וואס דרייען זיך דא: נישטא קיין איינגעשריבענע באנוצערס און 14 געסט