בלאט 121 פון 122

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:40 am
דורך מצבות שטעלער
3452
מרת שפרה רחל ב"ר מנחם מענדל יאראסלאוויטש, אשת ר' נתן פייט - כ"א שבט תשס"ח

מרת אסתר פערל ב"ר משה מאיר הכהן פינק, אשת ר' ניסן הלוי שאכנע - י"ח אב תש"ע

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:41 am
דורך מצבות שטעלער
3453
מרת פרידא רויזא ב"ר ניסן הלוי שאכנע, אשת ר' מתתיהו קעללער - כ"ח תשרי תשס"ח

מרת שרה רעכל ב"ר חיים טוביאס, אשת ר' ארי' מאיר יעקובוביץ - ט"ז אייר תשע"ב

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:41 am
דורך מצבות שטעלער
3454
מרת שרה ב"ר אברהם משה נטל, אשת ר' מאיר עקשטיין - ט' טבת תשס"ו

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:42 am
דורך מצבות שטעלער
3455
מרת פייגא ב"ר לייב קערן, אשת ר' גבריאל יצחק פסח - י"ח אייר תשע"ד

מרת צפורה ב"ר ראובן, אשת ר' לייב גוז - ה' אב תשס"ט

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:43 am
דורך מצבות שטעלער
3456
ר' ברוך בן אוניל צווערן - כ"ז סיון תשס"ט

ר' מנחם ב"ר יחזקאל יעקובי - כ"ו אלול תשס"ח

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:45 am
דורך מצבות שטעלער
3457
ר' פנחס ב"ר אברהם באכנער - ח' סיון תשס"ה

ר' נפתלי הערץ ב"ר יוסף שטערן - י"ג טבת תשנ"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:46 am
דורך מצבות שטעלער
3458
ר' משה ב"ר מאיר לאווענטהאל - י"ח ניסן תשנ"ד

ר' טובי' משה ב"ר חיים הלוי קרוננגולד - ח' שבט תשס"ט

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:46 am
דורך מצבות שטעלער
3459
ר' בנימין ב"ר גרשון הכהן עווענס - י"ח כסלו תשס"ז

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:47 am
דורך מצבות שטעלער
3460
מרת פרידה ב"ר שלמה לנגר, אשת ר' ישראל יעקב דאפעלט - כ"ג אדר א' תשס"ג

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:48 am
דורך מצבות שטעלער
3461
מרת מרים ב"ר אברהם, אשת ר' יונה קלוגער - י"ט טבת תשע"ד

מרך פרידה ב"ר יעקב ברנד, אשת ר' אליהו הכהן רוזנברג - י"ח אב תשס"ט

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:48 am
דורך מצבות שטעלער
3462
מרת אסתר ב"ר אברהם, אשת ר' יוסף מענדל גנטמן - ג' תשרי תשע"ה

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:49 am
דורך מצבות שטעלער
3463
ר' עקיבא ב"ר שלמה ווייצנער - ב' חשון תשס"ו

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:50 am
דורך מצבות שטעלער
3464
מרת ליבע רחל קרענגעל ב"ר שמעון שעהנבערג - י"ח אב תשס"ח

מרת דבורה פישעל ב"ר מנשה ברינער - ט"ז תמוז תשס"ו

געשריבן: מאנטאג ינואר 28, 2019 1:50 am
דורך מצבות שטעלער
3465
ר' אליעזר ב"ר מנדל פישעל - כ"א אייר תשע"ז

ר' יצחק דונקלבלום ב"ר קלמן - ה' אייר תשע"ב

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:22 am
דורך מצבות שטעלער
3466
מרת לאה דונקלבלום ב"ר יעקב לעדערמאן - כ"א אלול תשס"ו

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:23 am
דורך מצבות שטעלער
3467
מרת שרה גבי קאנער ב"ר יוסף - ז' כסלו תשנ"ז

ר' זאב ארי' ב"ר אברהם קאנער - ח' ניסן תשנ"ח

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:24 am
דורך מצבות שטעלער
3468
רות ב"ר משה ניישטעטל - י' סיון תשנ"ה

פריידא ב"ר זאב ארלינסקי-קרופל - כ"ז שבט תשס"ט

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:25 am
דורך מצבות שטעלער
3469
מרת פרימה קרעמער ב"ר אברהם לייב פארטמאן - כ"ב אדר תשנ"ו

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:26 am
דורך מצבות שטעלער
3470
מרת עטיל קארמיאל ב"ר אליהו ווייס - כ"ה אב תשנ"ו

מרת גיטל ריילע ב"ר אליהו הכהן האלצער, אשת ר' טובי' בארגעניכט - ב' אדר תשנ"ט

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:27 am
דורך מצבות שטעלער
3471
מרת דבורה אקסט ב"ר יוסף דוד בראנער - י"ב אייר תש"ס

מר סימה ברכה ב"ר ניסן טראם - ז' שבט תשנ"ח

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:28 am
דורך מצבות שטעלער
3472
מרת רייזא מרים מזל ב"ר יצחק קליינפלד - י"ח תמוז תשס"א

מרת יוכבד דאכינגער ב"ר יוסף הערש ראפאפארט - י"ז ניסן תשס"א

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:29 am
דורך מצבות שטעלער
3473
מרת חוה ב"ר יחיאל מאיר שריבער, אשת ר' משה צבי מאנדעלבוים - ב' כסלו תשס"ד

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:30 am
דורך מצבות שטעלער
3474
מרת מלכה MODRZEWSKI ב"ר יואל גראיוער - ה' תמוז תשס"ז

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:30 am
דורך מצבות שטעלער
3475
מרת חנה מינדל ב"ר גרושן גלדצהלר - י"ט אדר א' תשע"א

געשריבן: דינסטאג ינואר 29, 2019 1:31 am
דורך מצבות שטעלער
3476
מרת פייגא רסהנדלר ב"ר יהושע ראללאנד - ג' אדר א' תשס"ח

מרת שינדל ב"ר מנחם מענדל לאנדאו - ז' תמוז תשע"ב