בלאט 94 פון 122

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 2:24 am
דורך מצבות שטעלער
2782
מרת רייזל נויטעל ב"ר יהושע סאקולסקי - ט"ז תמוז תשכ"ו

מרת פערל בלום ב"ר אלתר אליעזר אדוואקאט, אשת ר' מאיר בלום - כ"ג חשון תשכ"ו

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 2:25 am
דורך מצבות שטעלער
2783
מרת מרים ב"ר מיכאל מאיר - א' טבת תשכ"ז

מרת רויזא ליעבערמאן ב"ר מיכאל האלפארן - כ"ח תמוז תשכ"ו

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 2:27 am
דורך מצבות שטעלער
2784
מרת חי' הויכשולער-הילמאן ב"ר צבי דוד הכהן - ו' טבת תשכ"ט

מרת פרימט ב"ר צבי אינפלד, אשת ר' ישכר לעמבערגער - י"ג כסלו תשכ"ט -

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:39 pm
דורך מצבות שטעלער
2786
מרת גאלדא הערטאנו ב"ר יוסף הכהן - כ"ח אב תשכ"ח

מרת ליבע שפירא ב"ר משה שלמה ליפשיץ - כ' תמוז תשכ"ז

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:40 pm
דורך מצבות שטעלער
2787
מרת שרה רחל ב"ר אברהם מרדכי גאלדשטיין, אשת ר' משה וייס - ד' שבט תשס"ה

מרת הינקא לאה גאלדשטיין ב"ר צבי הערש - י"ג סיון תשכ"ו

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:43 pm
דורך מצבות שטעלער
2788
מרת מישי גיטל ב"ר שמואל גראדאם, אשת ר' חיים צבי לוי - י"ג אלול תשכ"א

מרת לאה הירשבערג ב"ר ישראל האלמאן - כ"ו אב תשכ"ה

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:44 pm
דורך מצבות שטעלער
2789
מרת פסל חנה שטורם ב"ר אשר גלדצהלר - ו' טבת תשכ"ד

מרת חי' ב"ר אליעזר ראסהענדלער - ט' אדר א' תשכ"ב

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:45 pm
דורך מצבות שטעלער
2790
מרת רייזל פיס ב"ר מנחם מענדל קארנרייך - כ"ו אלול תשל"ד

מרת בינה ניוטעל ב"ר אברהם קופערשטיק - י"ד שבט תשל"ה

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:47 pm
דורך מצבות שטעלער
2791
מרת שרה פאכלער ב"ר אברהם אבא - כ"ג אב תשל"א

מרת סאשע בלימה ב"ר דוב בער גאנץ, אשת ר' אברהם ניימאן הי"ד - ז' טבת תשל"ג

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:48 pm
דורך מצבות שטעלער
2792
מרת נחמה ב"ר משה ארלינסקי, אשת ר' מנחם מענדל רייך - ה' שבט תשל"א

מרת שפרה ארלינסקי ב"ר אברהם סענדיק - י"ז אלול תשל"ג

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:49 pm
דורך מצבות שטעלער
2793
מרת פיגל ב"ר נתן נפתלי וויעטשנער, אשת ר' שמעון שעהנבערג - כ"ב סיון תש"ל

מרת מלכה זיסל ריינהאלד ב"ר אליעזר וואלוויק - י"ד אב תש"ל

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:50 pm
דורך מצבות שטעלער
2794
מרת קלאטילרע גערטנער ב"ר אהרן וואלף - ב' תשרי תש"ד

מרת רחל צייגער ב"ר שלמה הלוי שטערן - כ"ה אייר תשל"ד

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:50 pm
דורך מצבות שטעלער
2795
מרת היידע ב"ר ישראל ענגעלסמאן - כ"ו תשרי תש"ז

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:52 pm
דורך מצבות שטעלער
2796
מרת שרה ב"ר משה אהרן בארנשטיין, אשת ר' אברהם סענדיק - כ' אדר תש"ב

מרת צבי' ב"ר צבי יעקב פינק - כ"ג טבת תש"ב

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:52 pm
דורך מצבות שטעלער
2797
מרת גיטה גרינוואלד ב"ר צבי ווייס - כ"א סיון תרצ"ט

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:53 pm
דורך מצבות שטעלער
2798
מרת טעמרל זאגארסקי - י' אב תש"ב

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:53 pm
דורך מצבות שטעלער
2799
מרת חייה רחל ב"ר דוב, אשת ר' אפרים גרשון מרבר - ב' אייר ת"ש

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 11, 2018 11:54 pm
דורך מצבות שטעלער
2800
מרת טריינא ב"ר משה, אשת ר' יוסף הלוי בלומענקראנץ - כ"ח סיון תשי"ב

מרת יוטא ב"ר פנחס יהודה, אשת ר' משה אביגדור קעניג - י"ד ניסן תשי"ד

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 12, 2018 12:15 am
דורך מצבות שטעלער
2801
מרת שרה הייטנער ב"ר מיכאל הלוי - כ"ו ניסן תשי"ב

מרת רעלע שמידט ב"ר אברהם הערשטיין - ח' אדר תשי"ב

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 12, 2018 12:17 am
דורך מצבות שטעלער
2802
מרת חנה ב"ר אשר זעליג, אשת ר' צבי ארי' זיכערמאן הי"ד - י"ח אייר תשט"ו

מרת פראדל לעבלאוויץ ב"ר שלמה זלמן - י"ז אלול תשי"ד

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 12, 2018 12:18 am
דורך מצבות שטעלער
2803
מרת גאלדא ב"ר אהרן, אשת ר' צבי זיטצער - ד' ניסן תשי"ח

מרת חוה בערגער ב"ר יעקב דוב שמואלעוויטש - ה' תמוז תשט"ז

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 12, 2018 12:20 am
דורך מצבות שטעלער
2804
מרת גאלדא ב"ר אברהם חנוך זינדל איראם, אשת ר' יעקב פריינד - כ' סיון תשכ"א

מרת חנה ב"ר שלמה הכהן רייך, אשת ר' אהרן דוד הלוי ריכטמאן - כ"א ניסן תש"כ

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 12, 2018 12:21 am
דורך מצבות שטעלער
2805
מרת חנה פיגא ב"ר שמעון, אשת ר' יחיאל קושערניק - ט' סיון תשט"ו

מרת חנה טריינה ב"ר מחה הלוי, אשת רבי חנוך הענעך זילבערשאץ - כ"ט שבט תשכ"א

געשריבן: דאנארשטאג דעצמבער 20, 2018 11:43 pm
דורך מצבות שטעלער
2806
מרת רחל ב"ר שמואל גרינבערגער, אשת ר' אהרן שעכטער - ח' כסלו תשי"ד

מרת רבקה רחל ב"ר שלום ערליך, אשת ר' דוב בעריש גולדקורן - י"ד אדר תשט"ו

געשריבן: דאנארשטאג דעצמבער 20, 2018 11:44 pm
דורך מצבות שטעלער
2807
מרת רבקה ב"ר מאיר, אשת ר' שאול יעקב וואקסשטאק - י"ח כסלו תשי"ג

מרת שרה רבקה לעדערמאן ב"ר גדלי' לייב קרייטמאן - כ"ז אלול תשי"ג